Kategorija: HUTBE

SINTEZA I UPOTPUNJENJE BOŽIJE UPUTE

Hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je mir i blagoslov na njegovog izabranika i Miljenika  Muhammeda a.s., na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.   Časni Kur'an na više mjesta…

MUHAMMED A.S., UZOR KOJI SLIJEDIMO

Zahvala pripada Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, Gospodaru života i smrti. Neka je salavat i selam na Poslanika, s.a.w.s., najodabranije i najuzornije biće na dunjaluku, i neka je…

Hutba u povodu završetka mektepske nastave

Zahvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Naš Svemogući Stvoritelj kaže: „Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara.“/Al-‘Aleq,1/  Zahvaljujemo se Allahu, dž.š., Koji nas je uputio na Pravi put i…

Lijepa riječ je obaveza vjernika

Zar ne vidiš Kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u Zemlji, a grane prema nebu. (Ibrahim, 24.)   Isticati Allahove blagodati je znak…

Riječ koja ne prati djelo

O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate! Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u…
  • MIZ Sarajevo (3 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (4 mjeseca ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (4 mjeseca ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »