Kategorija: DZEMATI

VOGOŠĆA

Džematu Vogošći pripadaju naselja Tihovići, Bradići, Vrapče i Kremeš Džemat Vogošća se nalazi na devetom kilometru zapadnoga prilaza gradu Sarajevu. Kao džemat prvi puta se spominje u Bašeskijinom Ljetopisu pod…

UGORSKO

Džemat je udaljen od Vogošće oko 2 km na putu za Sarajevo, a pripadaju mu i naselja: Uglješići i Dreskovača. Broji oko 1000 domaćinstava. Kroz naselje Ugorsko bila je borbena…

SEMIZOVAC

Džemat  Semizovac se nalazi na ulazu u Vogošću sa njene sjeveroistočne strane. Smješten je na raskršću puteva Sarajevo-Zenica-Tuzla. Malo je poznato da je u Semizovcu prosvjetlila prva sijalica 1890 god.,…

GRBAVICA I

Džemat Grbavica I osnovan je krajem 1996. godine na tek reintegriranom području općine Novo Sarajevo. Obuhvata dijelove naselja Grbavica, Kovačići, Vraca i Pofalići. Broj domaćinstava je oko 2000. Džemat ima…

GORNJI VELEŠIĆI

Džemat Gornji Velešići formiran je 1970. godine kada je kupljena privatna kuća i preuređena u mesdžid. Danas džemat Gornji Velešići broji oko 450 domaćinstava. 1979. godine udareni su temelji džamije…

GORNJE HRASNO

DžematGornjeHrasno—HrasnoBrdo—Milinkladska nalazi se na teritoriji općine Novo Sarajevo. Džamijabisetrebalazvati „ŠEHIDIJJA“ kadseotvoriakoBogda. Ulice koje pripadaju džematu su: Milinkladska, Safeta Hadžića, Posavska, Triglavska, Varaždinska.. U džematu ima oko 500 domaćinstava. Džamijeuranijemperiodnaovommjestunijebilo, asadašnjajesagrađena…

ŠANAC

Džemat se nalazi u naselju Šanac, (ul. Olovska br. 83), Općina Novo Sarajevo,MIZ-e Sarajevo. Prije izgradnje džamije svi vjerski obredi su vršeni u mesdžidu od 2003. godine, nakon čeka je…

BRIJEŠĆE BRDO

Džemat Briješće brdo se nalazi na području opštine Novi Grad-Sarajevo i ima oko 1200  domaćinstava. U Džematu je sagrađena džamija sa minaretom čije otvaranje je bilo 1991. godine. U agresiji…

BOLJAKOV POTOK

Boljakov potok se nalazi u opštini Novi Grad.  Ima oko 2000 domaćinstava. Osnovan je 1967 godine. Do 1969. godine vjerski život se odvijao u kući koju je uvakufio hadži Muhamed…

BOJNIK

Džemat Bojnik je dobio naziv po isto-imenom mjestu u kome se nalazi.Prije rata ovaj džemat je bio satavni  dio džemata –Ahatovića.Bojnik je prije  posljednjeg rata .pored malog broja muslimanskih familija…
  • MIZ Sarajevo (3 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (3 mjeseca ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (3 mjeseca ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »