Kategorija: Novo Sarajevo

GRBAVICA II

Džemat se nalazi u naselju Grbavici II, opština Novo Sarajevo. Obuhvata mjesne zajednice Grbavica II, Vraca i Donje Kovačiće. Osnovan je 2003. godine kada je postavljen kamen temeljac za novu…

GRBAVICA I

Džemat Grbavica I osnovan je krajem 1996. godine na tek reintegriranom području općine Novo Sarajevo. Obuhvata dijelove naselja Grbavica, Kovačići, Vraca i Pofalići. Broj domaćinstava je oko 2000. Džemat ima…

GORNJI VELEŠIĆI

Džemat Gornji Velešići formiran je 1970. godine kada je kupljena privatna kuća i preuređena u mesdžid. Danas džemat Gornji Velešići broji oko 450 domaćinstava. 1979. godine udareni su temelji džamije…

GORNJE HRASNO

DžematGornjeHrasno—HrasnoBrdo—Milinkladska nalazi se na teritoriji općine Novo Sarajevo. Džamijabisetrebalazvati „ŠEHIDIJJA“ kadseotvoriakoBogda. Ulice koje pripadaju džematu su: Milinkladska, Safeta Hadžića, Posavska, Triglavska, Varaždinska.. U džematu ima oko 500 domaćinstava. Džamijeuranijemperiodnaovommjestunijebilo, asadašnjajesagrađena…

ŠANAC

Džemat se nalazi u naselju Šanac, (ul. Olovska br. 83), Općina Novo Sarajevo,MIZ-e Sarajevo. Prije izgradnje džamije svi vjerski obredi su vršeni u mesdžidu od 2003. godine, nakon čeka je…

DONJI VELEŠIĆI

Džemat Donji Velešići pripada dijelom teritoriji Općine Centar, a dijelom Općini Novo Sarajevo. Broji oko 1200 domaćinstava, kojem  pripadaju sljedeće ulice: Muhameda ef. Pandže, Hasana Bibera, Ćamila Sijarića, Isaka Samokovlije…

ČENGIĆ VILA

Džemat Čengić Vila smješten je na području pet mjesnih zajednica: Čengić Vila 1, Čengić Vila 2, Dolac Malta i Kumrovec. Formiran je ratne 1994. god. a ranije je bio u…

BAKAREVAC

Džemat Bakarevac se nalazi na granici općina Centar i Novo Sarajevo. Džamija se nalazi  iznad željezničke stanice. To je potkupolna džamija, pokrivena bakrom, i tri potkupole iznad ulaza po uzoru…
  • MIZ Sarajevo (3 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (4 mjeseca ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (4 mjeseca ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »