Natječite se u dobročinstvu

  „O pravovjerni, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre…“

„Takmičite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se takmičiti u grijehu i neprijateljstvu…“

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

„Većina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini; Allah uistinu dobro zna ono što oni rade.“ (Junus-36)

  فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

„Šta vam je, kako rasuđujete?!“ (Junus-35)

„ Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado…“(hadis)

„ Ko oponaša jedan narod, on je njihov- njima pripada“ (hadis)

Upitan, kako očuvati svoju porodicu od vatre h. Alija kaže: „Podučite ih vjeri.“

A to mogu samo oni roditelji- vjernici, koji su podučeni vjeri. Takvih je mali broj. Oni koji su djecu podučili propisima vjere ( farz, vadžib, sunnet, halal, haram, mekruh) oni su sa sebe skinuli golem teret odgovornosti. Stoga, takvima je za vlastiti spas dovoljno da upozore  podučenu djecu – bez obzira hoće li ih ovi poslušati ili ne. A natjecanje u dobročinstvu koje prati bogobojaznost je imperativ koji se odnosi na sve pametne i punoljetne vjernike, u svim generacijama i na svim prostorima – danonoćno i to naravno, shodno svojim mogućnostima – materijalnim i duhovnim.

Bogobojaznost je tu da očuva dobročinitelja od bilo kakvog prigovora onima kojima se čini dobročinstvo, te da se istom očuva ponos i dostojanstvo, a dobročinitelju čistoća nijjeta i djela. S dobročinstvom se počinje od onih koji su potrebni našeg dobročinstva,  a koji su nam najbliži po vjeri i krvi, jer smo za njih Bogu najodgovorniji. Dakle, od svoje porodice i rodbine. Vrhunac dobročinstva je biti uzrok da neko odustane od riječi, djela, planova i druženja, koja vode Božijoj srdžbi i izazivaju Allahovo nezadovoljstvo, te skončavaju u vatri. Najmanje se danas o tome vodi računa, jer se malo promišlja o vječnosti.

Stoga, mu´minski je poremetiti  planove  svakome ko želi biti u društvu i na mjestima gdje se drsko i uobraženo, grijesima prkosi Stvoritelju i izaziva vlastita sudbina. Ova obaveza je time veća, što će indolentnost i nezainteresiranost za zaustavljanje nasilja, biti strogo sankcionisana na ahiretu. Za suzbijanje svih vidova zla najodgovornija je i najkompetentnija je vlast. Vlast, za ovako nešto ima na raspolaganju sve potrebne mehanizme, pa i mehanizme suzbijanja zla silom. Čudno je, da novogodišnje orgijanje danas, ni za jednu vlast ne predstavlja posebnu opasnost pa se skoro ništa ne poduzima. Ostala je još riječ uleme-savjest. Ali ni ovaj način suzbijanja zla ne daje ni blizu željene rezultate. Najmanja učinkovitost borbe protiv zla, je mržnja srcem, ali ovaj vid borbe svjedoći slabost imana.

Alejhisselam do kraja ozbiljno upozorava da ostanemo do kraja odani i vjerni svome ljudskom tabijatu izgrađenom na vjeri u Jednog Boga. Taj iskonski tabijat može regulisati samo vjera u Jednog Boga, bilo da se radi o govoru, mišljenju, radu, ponašanju, odijevanju,ishrani, zabavi,radosti, tugi, pa i obilježavanju značajnih datuma i vrednovanju značaja tih datuma za jedan narod,zajednicu, društvo i sl. Ovaj vid oponašanja drugih dovodi do gubljenja vlastitosti i usidrenja u luku tuđeg sopstva-identiteta. To je osobno svjedoćenje vlastite nedostojnosti i ništavnosti pred drugima. To je zorno pokazivanje da nismo dostojni Bogom darovanih vrijednosti koje su primjerene čovjeku. Valjda znamo, da 2011. God. Stiže 25. na 26. Muharrem, a znamo i to da je Muharrem za muslimane sveti mjesec. To je mjesec u kome je zabranjeno prilijevanje krvi, grubost, a griješenje se tad posebno tretira, kad su u pitanju vjerske sankcije. Kad je i gdje gregorijanska godina prošla brez grubosti, sile, nasilja, tuče i prolijevanja krvi? NIKADA I NIGDJE.

Za nas to nije vrijeme u kome treba demonstrirati i afirmirati silu i nasilje. Sveti mjeseci su za vjernike svih vremena i podneblja, vrijeme dobročinstva, praštanja, trezvenosti, ozbiljnosti, vlastitog propitivanja. Ukratko, svi dani i sve noći svih svetih mjesecisu MUBAREK. Tako je i sa večerašnjom večeri. Eto, bornirani  mozgovi i usijane glave izgubljenih i nikad ne pronađenih, ovu noć su nazvali „ najluđa noć“ u godini. I grubo i glupo! Ne znam ko je to učinio, ali je izrekao veliku laž. NEMA ni jedne lude noći, ali se u svakoj noći može do besvjesti i ludovati i glupirati i grijehom prkositi. Ali se može i mudro provoditi uz zikr, ibadet, nauku, odmor i brojne vidove dobročinstva. Reći za jednu noć da je „najluđa“ znači, posvjedočiti pred drugima da je ludost najbliža i najbitnija odrednica identiteta. Pravu odrednicu ljudskog identiteta i tabijata je data u ajetu: „Natječite se u dobročinstvu i bogobojaznosti…“

Dobročinitelji su sretni (možda više od onih kijima čine dobro), što će biti uzrok da Allah, dž.š., nekoga usreći i što će, zahvaljujući bogobojaznosti, biti podučeni pravoj spoznaji koja će ih dovesti u Allahovu blizinu, milost, među one koje Allah, dž.š., voli.

„ Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti…“

„ Allah je sa bogobojaznim i sa dobročiniteljima..“

„ Allah voli bogobojazne…“

Drugi dio ajeta je ozbiljno upozorenje na oprez, da se ne odazovemo griješenju i neprijateljstvu, jer i jedno i drugo  degradiraju ljudski tabijat – narav. Grijeh ma koliko bio mali, ponavljanjem postaje velik, s teškim posljedicama i po aktere i po okolinu. A šta tek reći, ako se veliki i teški grijesi intenziviraju i zadobijaju status natjecanja. Intenziviranje i ustrajavanje u grijesima (kroz misao, riječ, djelo, pogled, doticaj, jelo, piće, pokrete), je siguran put ubrzavanja i širenja međusobnog neprijateljstva, često dugotrajnog i neizrecivo tragičnog po obje strane, pa i za čitavo društvo.

Trebaju li muslimani proizvoditi nove neprijatelje i nova međusobna neprijateljstva?

Valjda vidimo, koliko su nam brojni svekoliko moćni i organizovani naši din-dušmani. Uz to, valjda vidimo vlastitu nemoć i brijne slabosti koje treba urgentno otklanjati!!! Stoga, vas i molim i zaklinjem, zakletvom najvećom i jedino dozvoljenom, UČINITE sve što  u granicama šerijata možete, da sebe i „svoje“ odvratite od vidova harama koji se nude u toj večeri.  Nemojte da bar za vas, koji čuvate sedždu, novogodišnja noć bude natjecanje u grijehu i neprijateljstvu. Pokažimo noćas, svoju ljudsku i mu´minsku veličinu kroz dobročinstvo, kroz upozorenja i odvraćanja svojih od haramanja, ali i u poniznom obraćanju Allahu, dž.š., kroz brojne vidove ibadeta (namaz, dovu, zikr,tevbu, istgfar…), jer oni koji participiraju u slavlju na takav način, ne znaju šta čine od sebe i drugih. Nova godina će zasigurno biti novo iskušenje, novi padovi, ali i nova šansa da pokušamo učiniti za sebe i druge nešto vrijedno i značajno. Znam, kao i vi, da smo skoro dočekali novu hidžretsku 1432. god. i za njen doček Bošnjaci su bili različito pripremljeni. Večina je dočekala na neprimjeren način, a mnogi nisu znali kad dolazi i koja je po redu. Za ovu 2011. god. skoro svi Bošnjaci bez obzira na spol, uzrast, socijalnu strukturu, obrazovanje, mjesto stanovanja znaju. Znaju skoro svaku pojedinost i detaljno su se-planski pripremili za doček. Za doček su mnogi spremni po svim pitanjima. Nisam čuo da je bilo koja hodžretska godina dovela bilo koga, bilo kada i bilo gdje, u stanje očaja, beznađa i da je dovela u pitanje bilo čiji duhovni i moralni dignitet. Svaka nova hidžretska godina je sobom nosila i nudila vjernicima brojne vidove bereketa, selameta i rahmeta, i pojedincima i zajednici.

Braćo, večeras nam stiže nova 2011. godina po miladu, a sa njom novi talambasi, halabuka, urlici, zvižduci i brojni neljudski i nenormalni krikovi iz usta, reklo bi se normalnih ljudi. Sve će to biti krunisano vatrometom i novim ljudskim žrtvama. Bošnjaci su poodavno za ovaj datum pokazali pregolemo interesovanje. Bojim se da će interesovanje Bošnjaka po ovom pitanju, nadići sva interesovanja drugih za ovim slavljem. Ono što sam potpuno siguran, je da Bošnjaci neće dozvoliti i da će sve od sebe dati, da ne zaostanu za drugima ni JOTU, iako znam i za Kur´ansko upozorenje: „A zar ćeš ti svisnuti od tuge za njima – što neće da vjeruju…“ Vjerujem da je svakom iole ozbiljnom vjerniku do dna duše žao, što smo toliko naivni i povodljivi i TO BAŠ TAMO I BAŠ ONDA KAD TREBAMO BITI NAJOZBILJNIJI!!!

Kako da me spasi onaj kiji ni sebe ne zna spasiti? A kako da pomognem onome koji ne da da mu se pomogne ?

O, kako je bolno saznanje da će u toj noći na ispitu pasti brojni pastiri i brojna stada Bošnjaka. Još jednom podsjećam sebe i vas: „A ti podsjeti, a podsjećanje će koristiti vjernicima…“.

Naš pokušaj neće pobijediti i uništiti zlo, ali će vjerujem umanjiti njegovu negativnu učinkovitost na vjernike, smanjit će mo djelokrug njegove negativne emanacije. Samo nakon pokušaja i nakon poučne dove: „Bože uputi ih jer neznaju šta rade“, možemo biti mirni jer smo učinili šta smo mogli. „ Bog nije zadužio nekoga preko njegovih mogućnosti“. Onima koji neće biti na tim mjestima haramanja, neka učine sedždu zahvalnosti što nisu među tim teškim haramijama, koji su se našli u šejtanskim kandžama slijedeći njegovo prljavo nadahnuće i pogubne vesvese-došaptaje.

Neko je rekao: „Šta možeš, kad ništa ne možeš“. Golema varka!!! To su riječi očajnika. Vjerniku je stran očaj i bezizlazna situacija, ako se oslanja na Svemoćnog i Sveznajućeg Dobročinitelja i ako su Bošnjaci bir-jedinstveni u onome što im donosi štetu ili u najboljem slučaju što ne nudi korist i ako su vjerniji inadu nego principima, nema mjesta očaju. Uputite dovu onima, koji se vašem savjetu provokativno nasmiju, nebili ste, dovom ublažili udarce prkosa i griješenja na dušu „koja ne zna šta radi“.

Za one koji neće te noći biti u lađi šejtana, podsjećam da Poslanik a.s. posebno ističe vrijednost noćnog  ibadeta. Neka i za nas ta noć bude, noć dove, zikra, istigfara, sedžde i dobroćinstva. Znajte da će sljedbenici Taguta do perfekcije robovati-ibadetiti, vodeći računa o svakom, pa i najmanjem detalju. Za one, koji kažu nema ništa loše u tome opustiti se i zaboraviti na probleme svakodnevnica, zapjevati jer, „ko pjeva zlo ne misli“, nismo meleki i treba nam odmor, itd., kažemo: Pametni ljudi se ne odmaraju od vjere, nego se odmaraju vjerom!!! Danas nije do pjesme onima koji znaju da misle. Ko samo pjeva, bez obzira na ljepotu glasa, on zasigurno ne zna ni misliti, niti promišljati o vlastitoj sudbini. Opuštanje na neislamski način, troši duhovnu i moralnu snagu, vodi čovjeka beznađu, dalaletu, srdžbi i prokletstvu.

Mufesiri iznose istinito kazivanje da je melek brda započeo sa uništavanjem  jednog kavma od  najpobožnijeg među njima, jer isti ništa nije pokušao izmijeniti stanje, upozoriti nasilnike na kaznu, nije ni molio za njihov, već samo za svoj spas i sreću. Trebat će vremena da čula mnogih, blokirana te noći brojnim haramima, dođu u normalno stanje i vrše funkciju koju im je Bog odredio. Sve je to posljedica brojnih grijeha koji su doveli do zaborava na Boga a time i do najtragičnije vrste otuđenja čovjeka i od samog sebe. Mnogi će zato što su slijedili nefs, bez edeba, i što su slijedili šejtana, platititi krvav danak. To je cijena lezzeta što ga nudi neodgojeni nefs, bol, tuga, jad i čemer, poniženje, mizerije nebrojene. Čovjek se teško odlučuje dati život za najveće vrijednosti, ali predvođen vlastitim neznanjem on olahko izgubi i život i zdravlje i imetak pa i obraz. Koliko će sebebom novogodišnje noći biti haram začeća, abortusa, otrovnih pilula. Možda su takvi za anatemu, za osudu, a ja ih žalim sve odreda. A sve što mogu učiniti svodi se na dovu: „Bože uputi ih jer ne znaju šta rade“. No i to nije malo, nije za potcijeniti, jer s „dovom niko propasti neće“!, a Bog ne obavezuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Tragedija i duhovni jad i čemer onih koji se ne pridruže orgijanju, je da svoju izgubljenu braću zaborave spomenuti u dovi i dovom zatražiti za njih Allahovu uputu!!!

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

  • MIZ Sarajevo (4 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (5 mjeseci ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (5 mjeseci ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »