MUHAMMED A.S., UZOR KOJI SLIJEDIMO

Zahvala pripada Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, Gospodaru života i smrti. Neka je salavat i selam na Poslanika, s.a.w.s., najodabranije i najuzornije biće na dunjaluku, i neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu, ashabe, sljedbenike i šehide cijelog dunjaluka.

Allah, dž.š., kaže: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga ko se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.“ /El-Ahzab, 21/. Ibn Kesir kaže: „Ovaj časni ajet izuzetno je značajan kada je riječ o ugledanju na Resulullaha, a.s., na njegov govor, postupke i stanja.“

Svako od nas ima životni uzor za kojim se povodi  i s kojim nastoji da se identifikuje. Neki traže uzore  među sportistima, drugi među glumcima, pjevačima ili drugim javnim ličnostima. Zbog svega toga aktuelno je i vrlo važno pitanje: Ko bi trebalo da bude istinski uzor svakom vjerniku i vjernici, muslimanu i muslimanki?

Osoba na koju želimo da se ugledamo, naš uzor, mora biti učenija, moralnija i iskrenija od nas, a ima li boljeg uzora od našeg Vjerovjesnika, a.s.? Jer, niti jedna osoba nije imala niti ima sve ono čime se on odlikovao. Zbog toga nam samo Poslanik, a.s., može biti uzor u svim segmentima života. Naša obaveza je da proučavamo njegov život, da se odgajamo i  obrazujemo ugledajući se na njega, da usvajamo njegove riječi i djela.

Danas očevi i majke, a i njihova odrasla djeca, imaju sve manje vremena za porodicu. Porodica je jedan od najvećih emaneta koje je Allah Uzvišeni povjerio čovječanstvu. Život u vjeri, ali i na ovome svijetu uopće, može biti lijep i uredan samo u porodici i uz porodicu. Poslanik, a.s, je u vezi s tim rekao: „Najbolji ljudi su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Što se mene tiče, ja sam  najbolji prema svojoj pordici“ (Ibn Madže). Muhammed, s.a.w.s., nije samo govorio i naređivao ukućanima, nego primjerom pokazivao kako treba da žive. Pouke iz njegovog porodičnog života su univerzalne i kao plod donose istinsku i dugotrajnu sreću i duševni mir.

On je pokazivao i kakav treba da bude odnos među supružnicima. Jednom prilikom su se dvije Muhammedove, a.s., supruge sporječkale u njegovom prisustvu. Zejneb je tako počela govoriti protiv Aiše i napadati je. Ona je slušala, šutjela i nekoliko puta pogledala prema Poslaniku, a.s., tražeći dopuštenje da joj uzvrati. Kada je vidjela kako joj on mimikom to odobrava, i ona je uzvratila, sve dok je nije ušutkala Zejneb. Poslanik a.s., se osmijehnuo i rekao, aludirajući na Ebu Bekrovu retoričku sposobnost: ”Ona je Ebu Bekrova kćerka.”/ Buhari i Muslim/

Obaveza nam je da svoje porodice upoznamo s Poslanikovim, a.s., porodičnim životom. Mnogi problemi koji se danas pojavljuju nastaju, ustvari, zbog narušenih odnosa između supružnika, između roditelja i djece i između braće i sestara, iako uvijek postoje i dodatni faktori koji na to utiču. Muhammed, a.s., je zato često isticao značaj porodice. Njegov primjer kazuje nam kako možemo održati naše porodice snažnim i ujedinjenim, te kako možemo ustrojiti sretan porodični život i uživati u njemu. Ključ jakog ummeta je u jedinstvu porodice. Islam kao vjera stavlja poseban akcenat na jedinstvo porodice i upućuje da se takav odnos razvija i prenosi s generacije na generaciju.

Obraćajući se Svome miljeniku, Allah, dž.š., kaže: „ I, zaista si ti (Muhammede) najljepše ćudi. (El-Kalem, 4.) Muhammed s.a.w.s., je pokazao kako se treba ponašati u životu. Danas je kriza morala sve prisutnija, a bez vjere i morala nema jake zajednice.

Muhammed, a.s, je posljednji poslanik i univerzalni primjer ljudskog ponašanja, ali ni on nije bio nadčovjek. Muhammedov, a.s., moral bio je izuzetan, pa kako da onda neko bude ponosniji na njega od nas sljedbenika tog najmoralnijeg bića? Poslanik, a.s., je kazao: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi.” (El-Muveta). Dakle, to je bila Poslanikova, a.s., sveta i uzvišena misija. Shodno tome, nakon njega ta obaveza prelazi na nas, njegove sljedbenike. On je upotpunio svoj moral i, ako ga budemo slijedili,  i mi ćemo biti veoma moralne osobe.

Poslanikova ljubav i odnos prema djeci i omladini pomažu nam da uspostavimo model ponašanja od kojeg ćemo imati dugoročnu korist.  Enes, r.a., je rekao: „Allahov Poslanik imao je izuzetne karakterne osobine. Jedan dan me je poslao da nešto uradim pa sam ja rekao: „Tako mi Allaha, ja to neću uraditi.“ Ali sam u srcu osjećao da bi trebalo da odem i uradim ono što mi je Allahov Poslanik naredio. Tako sam izašao iz kuće i na putu ugledao grupu dječaka koji su se igrali. Allahov Poslanik mi je došao iza leđa obujmio me rukama oko vrata. Kada sam pogledao u njega, nasmijao se. Rekao je: „Idi tamo gdje sam ti naredio, mali.“ Odgovorio sam: „Hoću, evo idem, Allahov Poslaniče!“ (Ebu Davud) Poslanik, a.s., se koristio kombinacijom fizičkog dodira i blagih prijekornih riječi da bi podsjetio dječaka Enesa na ono što je zaboravio. Naravno, i Enes je, kao i sva djeca, volio da se igra. Poslanikov, a.s., interes za djecu i omladinu bio je konstantan. Igrao se sa svojim unucima, selamio drugu djecu, podučavao ih nakon namaza na sofi džamije u Medini, posebno hazreti Aliju i  mladiće koji su pokazivali veći interes za vjeru. Pitao ih je za mišljenje i uključivao u pripreme za odgovorne zadatke.

Mladim generacijama ukazivao je i na nužnost poštovanja prema roditeljima. Da bismo uspjeli, uz Božiju pomoć, našu djecu i omladinu izvesti na pravi put, moramo s njima postupati na najljepši način, iskazujući prema njima blagost, radost, sreću, poštovanje i truditi se da ih osposobimo za život.

Poslanik s.a.w.s., kao univerzalni uzor, strateški je djelovao i na polju donošenja odluka i održavanju jedinstva. Svakodne situacije zahtijevale su različite odluke, kako u realnom životu, tako i na polju vjere i vjerskih pitanja. Mnogo je primjera iz života Poslanika, kako u vremenu prije, tako i u periodu Objave, kada je u spornim situacijama postupio na pravi način. Najbolji primjer za to je rješavanje problema koji se desio prilikom rekontrukcije Ka’be, kada je došlo do svađe između lokalnih plemena. Njegova objektivnost, inteligencija i spremnost za brzo donošenje razumnih odluka dala je rješenje prihvatljivo za sve. Zato i jedinstvo treba da bude preče od ličnih interesa pojedinaca.

Do konflikata i svađe rijetko dolazi među ljudima koji su dalje jedni od drugih, jer su konflikti i incidenti rezultat češćih kontakata i društvenih razmirica. Poznato je kolika prava islam daje komšiji. Njegovo najveće pravo, a naša obaveza je da ga ne uznemiravamo: riječima, djelima ili gestikulacijom (išaretom). Primjeri uznemiravanja komšije raznovrsni su i vrlo brojni. Stoga je Poslanik, a.s., preporučivao da se posebna pažnja ukaže komšiji, a to je pokazivao i vlastitim  primjerom.

Jedan židov koji je bio Poslanikov, s.a.w.s., komšija svako jutro je bacao smeće pred Poslanikovu kuću. Poslanik, a.s., nije na zlo uzvraćao zlim, nego je redovno sklanjao smeće. Kada je jedno jutro primijetio da jevrej nije ostavio smeće pred njegovu kuću, Poslanik, a.s., se zabrinuo, otišao u kuću tog mladog komšije i vidio da je on na samrti. Govorio mu je o islamu i ponudio mu da primi  islam, što je on i uradio. Nakon toga Poslanik, s.a.w.s., je rekao: “Hvala Allahu koji ga je izbavio od vatre džehennemske.” (Buhari) Ovaj primjer kazuje nam kako treba da se ophodimo prema komšiji, makar nam on pravio i teškoće.

Muhammed, a.s., je postupao tako zato što nas s komšijom veže sudbina zajedničkog življenja. Komšija  zna tajne svog komšije i u stanju je da mu nanese štetu. Ako to učini, onda je, ako je riječ o vjerniku, sa sebe skinuo ogrlicu imana: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne šteti interesima svog komšiju.”/ Buhari i Muslim/ S druge strane, danas je dosta primjera narušenih međukomšijskih odnosa. Poslanik, a.s., nam je kroz primjere svog života pokazao i upozorio nas da taj odnos sa komšijom bude na najboljem nivou. Pravi vjernik nikada ne uznemirava svoje komšije, niti im zlo čini. Poslanik, a.s., nam je uzor i u tom segmentu života i naša obaveza je da slijedimo njegov primjer.

Činjenica je da je Muhammed, a.s., preteča i u oblasti zaštite čovjekove okoline mnoge će iznenaditi. U Kur’anu Allah, dž.š., kaže: Reci: “Šta mislite, ako vam vode presuše, ko će vam tekuću vodu dati? / Mulk, 30/

Spomenuti ajet potvrda je da Kur’an kazuje o tome da je voda velika Allahova dž.š., blagodat data čovjeku. Zato o njoj moramo voditi brigu. Poslanik, a.s., upozorava Sa’da da ne prosipa vodu ni kada uzima abdest, a Osman, r.a., je kupio bunar i uvakufio ga.

I u Bosni i Hercegovini se već odavno zna kolika je vrijednost vode, a duga je i tradicija podizanja hajr-česmi.

Poslanik, a.s., bio je zagovornik zaštite čovjekove okoline, dosljedan zagovornik ra­zumne upotrebe i kultivisanja zemlje i vode, te ispravnog odnosa prema životinjama i biljkama. U trenutku kad je suočena s efektima zagađenja i pretjerane eksploatacije prirode, širenjem pustinja i oskudicom vode u nekim dij­elovima svijeta, te poplavama i razor­nim olujama, svjetska zaj­ednica kao cjelina – i muslimani­, i kršćani, i jevreji, i hindusi, i budisti – moraju uzeti pouku iz Poslanikovog, a.s., ­života i ozbiljno i mudro krenuti da rješavaju krizu zagađenja i stradanja životne sredine.

U islamu postoje propisi i u vezi s ekologijom i zaštitom čovjekove sredine. Drugi uzor, mimo Muhammeda, a.s., ni kada je riječ o toj oblasti, nije nam potreban.

Molimo Allaha, dž.š., da nas nagradi za dobra djela, oprosti nam grijehe,  smiluje nam se, i da nas učini istinskim sljedbenicima našeg Poslanika, a.s., i sastavi nas s njim u Džennetu.

Amin!

hfz.mr. Maid-ef. Ibrahimović

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

  • MIZ Sarajevo (4 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (5 mjeseci ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (5 mjeseci ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »