Moralnošću i tevbom do sretnog kraja i još sretnijeg početka

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ‌[٣-١٣٧]

„Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‌[٣-١٧٦]

Neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo neće Allahu nauditi; Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na onom svijetu, i njih čeka patnja velika“.

Ovim kazivanjem želim ukazati na neka, doista teška iskušenja s kojima se u ovo vrijeme i na ovim prostorima susrećemo, svi ponaosob.

Susret je nezaobilazan, bez obzira da li se radilo o roditeljima, učiteljima, odgajateljima ili starateljima. U pitanju su neka događanja i događaji, koji su među nama poodavno prisutni i uzimaju sve više maha. Za one koji se ovim događajima ne bave, može se steći utisak da se ne radi ni o čemu posebno strašnom i alarmantnom, dok za one koji se ovim fenomenima bave, u njima vide brojne neugodnosti, kako po naše porodice i džemate, tako i po širu zajednicu.

Radi se o atakovanju na naše tradicionalne i kulturne vrijednosti na svim nivoima naše zajednice. Posljedice ovih nepromišljenih i besmislenih postupaka mogu biti kobne, ne samo za našu ovosvjetsku, već i za ahiretsku sreću. Radi se o vrlo podmuklom zlu,  i pojavama, koje  mogu biti ozbiljan faktor dezorijentacije, otuđenja i očaja.

Naravno, sve se ovo događa u Bosni, a režira i diktira daleko van Bosne.

Vjerujem da nam ovo pripremaju naši din-dušmani, kojima nije uspio plan likvidacije.O čemu se radi ili o kome se radi???

Danas je naša Bosna krcata „pravim alimima“, vrhunskim poznatim i priznati autritetima „svjetskog ranga“. Istina je tim teža što se broj tih „svetaca“ i „dušebrižnika naših“ povećava i što su sve aktivniji. Dobro su uvezani i ne kriju svoje zadovoljstvo da ustraju do „pobjede“. Velika smo briga tih naših prijatelja, tih hizmećara dinu i ummetu. Od nas ne traže ništa posebno, osim da ih saslušamo i poslušamo. Jer, oni su tu radi nas, da nam spase dušu od sotone, da nas upozore na brojne anomalije, dileme, pogreške i da nam ponude pravi Islam. Oni nas podsjećaju da nude pravi dinullah-Allahov din-vjeru Islam, a ne „bosanski islam“. Ukratko, oni su bez sumnje pravi alimi i oni nude pravi islam. Eto, ta privilegija je pripala njima i oni su pravi. Oni su dio organizma ummeta, koji bolno, s velikim teretom i brigom, doživljavaju uvođenje brojnih novotarija u Islam ovdje kod nas.

Ne znam sve njihove metode spašavanja, ali je neosporno da svi oni, a ima ih dosta, imaju  dosta pristalica iz našeg naroda. Osim brojnih druženja, predavanja, sijela, halki, dersova, vazova, tu su i pokoje novine, časopisii knjige. Knjige su, što se tiče tiraža u porastu i s vrlo bombastičnim naslovima. Uz sve to, oni koriste blagodat interneta, tako da imaju i svoje stranice, koje su dobro posjećene, otvorenog  su tipa i dostupne svima.

Prava istina o tim „pravim“ učiteljima,„vaspitačima“,„emisarima“ je, da su oni za elitu i ešraf ummeta anonimusi.

O njima se kao o intelektualnim, duhovnim i moralnim uposlenicima vrlo malo zna. To može biti ešraf nepismenim i neupućenim.!!! Radi se dakle o demagozima, koji koriste naše neznanje, naivnost i našu dobrotu, ali i naše siromaštvo. Sve to pogoduje da se nude lažne nade, obećanja i garancije. Dakle, oni su samo elita za zavedene učenike, za one koji u jeku mladosti još lutaju i traže sebe. Radi se o tipovima nedefinisane svijesti i savjesti, koji ne razumiju potrebe vremena i prostora u kome žive za vjeru i vjerske vrijednosti. Njihova svijest i savijest je u službi gole forme bez sadržaja, koji su svojstveni univerzalnoj vjeri, kakav  je Islam. Tu se više radi o bukvalnom razumijevanju vjerskih tekstova ili o komentarima koji se svode na nevješto prepričani tekst. Oni koji se s njima ne slažu u mišljenju i shvatanju, takvi se razilaze i u realnom životu. Ali i ta razilaženja ne mogu proći be etiketiranja:“kafir“, „munafik“, „zalim“, „fasik“, „mufsid“,… Takve učenike koji ih napuste, treba anatemisati, ogovarati, oni su opasni i na njih treba upozoriti.

U svijim fikcijama i uobraziljama idu tako i toliko daleko, da našu domaću, najautoritativniju ulemu i vjerske predstavnike, kritikuju, ogovaraju i ismijavaju, pozivajući ih da dođu njima kako bi ih „naučili da klanjaju po sunnetu“. Nakon jedne takve ponude, jedan naš uvaženi alim im je vrlo smireno i dostojanstveno odgovorio: “Mašaallah, vi klanjate po sunnetu, a mi i po Kur´anu i po sunnetu“. Da bi poslije ovih riječi, taj isti alim, dugo vremena bio meta ogovaranja i kompromitovanja s njihove strane, ali Bogu hvala, bezuspješno.

Ti isti su vrlo neozbiljni u trenucima kad se traže ozbiljni i promišljeni postupci, ali zato ozbiljno ustrajavaju u stvarima koje zorno svjedoće njihovu neozbiljnost. Mnoge od tih grupa su anetemisane od vrhunske, ehli-sunnetske uleme, jer između ostalog znaju vješto kazivati, kako objava nije završena, kao ni poslanstvo. Neki od njih niječu džihad, pozivaju svoje sljedbenike da ne klanjaju za našim imamima, da ne klanjaju džennazu muslimanima koji njiih ne prihvataju kao spasioce…..itd.Vrijedi napomenuti da su neki od osnivača tih sekti, bili neizliječeni epileptičari,između ostalog. Djela koja su ostavili iza sebe „čuju se“ na prljavo nadahnuće šejtana i njihovog neodgojenog nefsa.

Ono što boli do dna duše, jeste činjenica, da se skoro u svim sektama nalazi veliki broj Bošnjaka, koji su „našli sebe“, „usrećili se“, „udomili“, „pronašli mir duši“.

Na nama kao pastirima je pregolema odgovornost i obaveza. Učinimo koliko možemo i znamo, konsultujmo se sa učenim prijateljima, sa našom ulemom, šta nam je raditi. Pripazimo kakve nam se to škole, kursevi i knjige nude i gdje i s kim se kreću naša djeca.

Upišite djecu u mekteb. U mektebu znate ko ih uči. Ma šta govorili o našim vjerskim autoritetima, oni su klasa! Učinite dostupnim knjige naših vjerskih autoriteta, dođite sa njima na dersove naših alima ili im ponesite snimke dersova naših alima.

Nije mi poznato, a ne znam da ste i vi to čuli, da je neko od naših evlada ostavio svoje roditelje, zbog toga što je čitao knjige naših autora ili je pohađao dersove istih.

Što se tiče druge strane, uvozne- kvazi uleme, toga je bilo popriličan broj.

Imala je, ima i imat će Bosna svoje alime i muallime i muderrise i vaize i karie i hatibe i imame, pa slušajte njihovu riječ, prihvatite je u životu, jer tu nema nikakvog ekstremizma, nema ni šejtana, pa nema ni kajanja. Nema ga, niti može biti, jer je Islam -vjera mjere, a ummet-ummet sredine.

Kao vjera života, Islam ne gleda na realnost idealno. Uvažava date okolnosti, nudeći promjene koje odgovaraju naravi čovjeka, a koje nikome ne štete. Islam ne uvažava promjene sa naglim lomovima, rizicima i neizvjesnošću. Ekstremizam je put padova i poniženja, pa i samouništenja. Nikada niko i nigdje, nije došao ekstremizmom do trajnije pobjede, mira, sreće i zadovoljstva. NEDOSTIŽNA je slava svim sljedbenicima , svih vidova ekstremizama, u svim oblastima života.

Nikad muslimanima nisu dolazili padovi sa strane, zbog snažnog neprijatelja. Vanjski neprijatelj  je bio snažan onoliko, koliko ja zajednica unutar sebe bila slaba i neorganizovana. A neorganizacija i sve slabosti muslimana su dolazile zbog neizvršavanja Allahovih dž.š. emrova i odanosti haramima. To je uticalo na moralni pad zajednice, a s moralnim padom su dolazila i sva druga poniženja i nevolje.

Dakle, izvor snage i najjači, nesalomljivi i odbranbeni faktor, pojedinca  i zajednice je u MORALU, koji je posljedica življenja po Božijim propisima. Usput, vrijedi navesti vrste moralnih posrtaja , koji su muslimanima donosili dugotrajne belaje  i poniženja, a to su:

·         Uzurpiranje tuđih prava-hakkova, posebno sirotinje (kroz uskraćivanje zekate, sadake i dobroćinstva).

·         Odustajanje od naređivanja dobročinstva  i sprečavanje zla.

·         Mito i korupcija  onih na položajima.

·         Okretanje ka prolaznim vrijednostima, te zaborav na odgovornost, nagradu i kaznu ahiretsku.

·         Zavidnost braći u vjeri zbog uspjeha.

·         Dolazak na vlast po rodbinskoj liniji nesposobnih vladara,  njihovih pomočnika i savjetnika.

Sve ovo je ubrzalo cijepanje ummeta, ali i ubrzalo i dolazak do cilja din-dušmana.

Glas objave je prioritet prioriteta, te se sve drugo odgaja i koriguje na principima objave, a svijest i savjest posebno. Savijest i svijest su zdrave, ako prihvate principe objave, pa je moralno ono što objava definiše kao moralno, makar se protiv toga pobunile svijest i savjest čovječanstva, ali je i nemoralno ono što objava tako definiše, makar se tome suprostavile svijest i savijest čovječanstva. A moralnu dimenziju objave je, kao i svaku drugu dimenziju objave, živio Muhammed s.a.v.s. Kur´an za Poslanika a.s. kaže:

„Ti si na najvećem stepenu morala“, a sam Poslanik, a.s., kaže: „Poslan sam da usavršim moral“, dajući time do znanja, da je cilj poslanstva usavršiti moral i dovesti moral do savršenstva, koje je primjereno ljudskoj naravi. Poznate su nam i Poslanikove a.s. riječi: „Ko te pretekne u moralu, pretekao te je i u vjeri“.

Kur´an a.š. nam otkriva, da je moralna dimenzija pojedinca i naroda u povijesti bila odlučujući faktor napretka i preporoda, ali je i pad morala istovremeno bio odlučujući faktor  i uzrok svekolikih drugih padova, poniženja, pa i nestanka na najmizerniji način.

Dakle, osnovno obilježje istorije je MORAL.

Moral je tu da nas predstavi dolazećim generacijama u realnom svijetlu, ali i da nas pripremi za ono što je iza povijesti, iza fizičke egzistencije. I tako svi narodi ulaze u povijest, na različite načine. Hod kroz povijest diktira moral, iza kojeg stoji garancija slave, moći, položaja i uticaja. Zato je nečiji povijesni hod tih, miran ali učinkovit i završava sa mirnim odlaskom, ali ne i nestankom iz povijesti. Nečiji povijesni hod je bahat, buntovan i ne miri se ni sa sobom ni sa drugima, ni sa životom  ni sa smrću, pa mu je sve jad, čemer, kazna, očaj, i sve mu je tako i u zdravlju i u kapitalu i sa potomstvom itd.

Ajeti Božiji su najsretnije i i u dovoljnoj mjeri raspoređeni u vanjskom svijetu i u nama samima. Primjereni su za razumijevanje svim uzrastima i potpuno su jasni i maju poruku za svakoga. Mnogi u vlastitoj oholosti ili ih ne primjećiju, pa se odaju kocki, bludu, alkoholu, rasipništvu, varanju na kantaru i litri, neki zloupotrebljavaju svoje položaje u društvu, neki to čine krivim zakletvama zloupotrebljavajući vjeru itd…

Odlaskom iz povijesti-sa povijesne scene, ipak ostaju, na ovaj ili onaj način registrovani njihovi postupci, način života, koji ostaju da pričaju dolazećim generacijama o putevima sreće i nesreće, uspjeha ili neuspjeha.

Poseban, nezamjenjiv i do kraja tačan, istinit i jasan je svaki događaj, koji registruje objava. Tu mogu svi uzrasti, sve generacije svih vremena i podneblja, uzeti ibret, kolika je cijena ponosa i oholosti nemoćnog roba prema Svemoćnom Gospodaru. Događaji nude odgovore kuda vodi haramanje, prkos i ponižavanje vjernika.

Ni jedan narod nije živio moralno-po uzusima objave, a da je doživio ekonomsku krizu, koja ga je uništila fizički. Sve su krize, znane i neznane, posljedica odsustva morala, a moralna kriza rađa sve druge krize, prethodi im.

Objava nas uči da su sve poplave, požari, potresi i bolesti, opomena ili zarađena kazna za nemoralan i nenormalan odnos prema Božanskim moralnim vrijednostima. Svako riješenje svih kriza, bez temeljitog moralnog preokreta je kratkog daha.

Arapi su bili moralni divljaci prije Islama. Siromaštva na pretek. Robovi se tretiraju kao oruđa koja govore. Sa islamom nestaje kriza i nereda i utemeljem je poredak primjeren čovjeku.

Nema sistema i svjetonazora koji uzdiže moral, kao što to činin Islam. A također, nema sistema koji može biti garancija za rješavanje kriza mimo onog što Islam nudi. Narode koje je vodio Poslanik a.s. i narodi koje su vodili učenici čiji je genij stasao u Poslanikovoj a.s. školi, mogli su dugo voditi čovječanstvo bez lomova, kriza, nesreća i ostati uzor svim dolazećim generacijama.

Samo moralni imaju pravo da budu i ostanu trajne i žive legende.!!!

To su duhovni, moralni i intelektualni kolosi, koji su čitavim bićem bili okrenuti trajnim vrijednostima. Njihova je riječ bila dovoljno moćna pokretačka snaga ka hajru. I oni su kušani siromaštvom, zdravljem, bolešću, progonstvima, prijetnjama, ali i bogatstvom, položajima, znanjem, uticajem i opet ostaše dinski skromni i Svemoćnom ponizni.

To je bila njihova ljudska i dinska veličina. Snagu su crpili u iskrenom ibadetu, zikru, istigfarima, tevbi, dobročinstvu. Rekli su:“ da je skroman onaj, ko može živjeti raskošno, a to ne čini, a ne onaj ko je skroman zato što nema druge mogućnosti“.

Skromnost se u punoj mjeri pokazuje u izobilju imetka, mladosti i snazi. Taj nivo skromnosti se postiže  i dostiže samo vjerom. Čovjek ima aah da posjeduje  beskrajno puno. Taj aah dobija mjeru- vjerom. Bez te mjere, najbogatiji postaju i ostaju trajno sirotinja, dostojna poniženja i prezira. Istinu o tim nezasitim dušama rekao je Poslanik a.s. On kaže:“Kad bi čovjek imao dolinu zlata, poželio bi i drugu, pa i treću. Čovjekovu požudu može zasititi samo zemlja ili tevba“.

Požuda zasićena zemljom, ne oslobađa odgovornosti, jer ne donosi promjene u ponašanju prema imetku. Požuda svedena na dozvoljenu mjeru tevbom, donosi oprost, vodi darežljivosti, oslobađa odgovornosti i donosi nagradu.

Dakle, sa tevbom se u čovjeku rađaju moralna pitanja i daju moralni odgovori na svako kako, šta, kuda, smije li, može li, kome, …

Tevba je ta koja donosi trezvenost, ozbiljnost, poslušnost, radinost, umjerenost i sretan kraj, iza koga slijedi još sretniji početak. Naravno novi.

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

  • MIZ Sarajevo (4 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (5 mjeseci ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (5 mjeseci ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »