GORNJE HRASNO

DžematGornjeHrasnoHrasnoBrdoMilinkladska nalazi se na teritoriji općine Novo Sarajevo. Džamijabisetrebalazvati „ŠEHIDIJJAkadseotvoriakoBogda.

Ulice koje pripadaju džematu su: Milinkladska, Safeta Hadžića, Posavska, Triglavska, Varaždinska..

U džematu ima oko 500 domaćinstava. Džamijeuranijemperiodnaovommjestunijebilo, asadašnjajesagrađena 2002. godineijoš jeuizgradnji. Ovaj džemat je bio u sastavu džemata Hrasno.

ImamuovojdžamijibiojeKolić-ef. Sadžidod 2006. do 2007. godine, aodtadaimamimuallimu ovom džematu je Mustafaef. Isaković.

Vakufskaimovinaudžematuje: džamija, mekteb, imamskistannaprvomspratu, vakufskozemljištezaizgradnjudžamijepovršine 700m2.

Udžamijiseklanjasvihpetvakatanamaza, doksedžumaneklanja. Mektebskanastavaseizvodidvadanasedmično. U džematuseobilježava8. juniDanodbraneHrasnaBrda.

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

  • MIZ Sarajevo (3 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (4 mjeseca ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (4 mjeseca ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »