DONJA SARAČEVA

Sarač Ismailova dzamija spada u red najstarijih dzamija u Sarajevu ali i na prostorima Balkana i Evrope. Prema dostupnim izvorima, sa sigurnošću se može ustvrditi da je džamija sagrađena prije 1515. godine najvjerovatnije izmedu 1495. i 1505. godine.U knjizi Hamdije Kresevljakovića ” Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini ( 1463- 1878)”pise da se sarači ( sedlari) prvi put spominju u defterima iz 1489. godine. U defteru iz 1515. godine zapisano je da Mahala sarać Ismaila broji 55 kuca, 16 neoženjenih i 2 udovice.

Ove činjenice idu u prilog tvrdnji da je džamija izgradena znatno prije 1515. godine, najvjerovanije izmedu 1495. i 1505. godine,jer je u to vrijeme bilo uobičajeno da se na prostoru gdje se formirala neka mahala, najprije gradila džamija, a nakon toga je oko džamije podizano naselje. Izuzetak sigurno nije hila ni Donja saračeva mahala koja se formirala oko džamije Sarač Ismaila.

U Mujezinovićevoj knjizi zapisano je da džamija Sarač Ismaila ima dimenzije 8 x 9 m i da je zidana od čerpića, kamena i drveta. Uz džamiju je manje dvoriste ograđeno zidom od čerpića sa željeznim demirima na prozorima.

Zna se da se svojevremeno u dvorištu džamije Sarač Isamila nalazila i tekija, i da je srušena, ali nažalost nema nikakvih preciznijih podataka o tome.

Tokom poseljednjeg rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, na istoj lokaciji, a na inicijativu i zalaganje hadži hafiza Halid ef. Hadžimulića, 1994/95.  ponovo je na istoj lokaciji izgrađena tekija i mekteb.

Najduže vremena, u novijoj historiji džamije, vjerske aktivnosti i imamsku duznost obavljali su imami iz porodice Hadžimulić, a potom hadzi hafiz Fadil ef. Porća, kojeg je na ovoj casnoj duznosti naslijedio Esref ef. Alibegovic. U poratnom periodu na mjestu imama smjenjivali su se studenti Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva: Ahmetovic Said ef; Sestan Rijad ef; Mehidin ef. Beslić; a od 2006. godine Harun ef. Čolaković koji je i sada imam i muallim.

S obzirom da u dugom vremenskom periodu u Sarač Ismailovoj džamiji nije klanjana džuma namaz, nema pouzdanih podataka o ranijim hatibima ove džamije.

Nakon rata i agresije na našu zemlju, redovnu hatibsku dužnost obavlja vojni muftija Ismail ef. Smajlović. Tokom rata u haremu Sarač Ismailove dzamije ukopano je nekoliko osoba, medu kojima je i nas poznati alim i cuveni kaligraf, professor Esref ef. Kovacevic. U jednom veoma dugom vremenskom periodu, Sarač Ismailova džamija je doživljavala sudbinu većine džamija u Sarajevu, koje su najčešće bile prepuštene nebrizi i zubu vremena. U periodu 2000-2001. godina, potpuno je sanirana vodovodna i kanalizaciona mreza, koja je, taka dotrajala, često dovodila u pitanje i uredno obavljanje vjerskih aktivnosti. U posljednje vrijeme, džemat Sarač Ismailove džamije doživljava svoj novi procvat. Posljednjim radovima na adaptaciji i rekonstrukciji džamije, izvršena je sanacija i rekonstrukcija elektro instalacija, a zatim i zamjena poda u džamiji, uključujući propisnu hidro i termo izolaciju.

Ovom prilikom u džamiju je uvedeno i centralnogrijanje. Stari minber zamjenjen je novim, a napravljen je i čurs koji dzamija ranije nije imala. Svi ovi elementi, kao i dzamijski prozori, izradeni su od najfinijeg domaćeg bijelog bora i predstavljaju pravi ukras novog enterijera. Restauriran je dzamijski mihrab, čijem mukarnesu je vraćen prvobitni izgled iz vremena gradnje dzamije, pa je nakon toga mihrab ponovo zablistao punim sjajem u svoj svojoj ljepoti i gracioznosti.

Kompletnu kaligrafiju i oslikavanje džamijskog enterijera uradio je nas poznati kaligraf i umjetnik, professor Hazim ef. Numanagic. Na dzamijskom zidu sa spoljasnje strane, na uglu Sarač Ismailove i Kašikovica ulice, hajr sahibija Mirsada Niksic je 1995. godine podigao hajr česmu. Nema vakufske imovine.   U džamiji se klanja beš vakat,uče djeca I klanja džuma namaz.

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

  • MIZ Sarajevo (3 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (4 mjeseca ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (4 mjeseca ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »