BUDMOLIĆI

Džemat Budmolići je smješten na području opštine Hadžići. Obuhvata naselja: Budmolići i Bioča sa 250 aktivnih članova (domaćinstava) i oko 1000 stanovnika.

Džamija je sagrađena 1968. godine. Munara je renovirana 2002. god. a nova džamija napravljena je i svečano otvorena 2006. godine.

Ovaj put glavni inicijator, organizator i osoba koja je predvodila većinu poslova, od njenog temelja do zvaničnog otvaranja, bio je hadži Selim Bajrić. Vrijedno je spomenuti da je džematlija Hasan Katkić u svrhu proširenja harema džamije ponudio i uvakufio svoje zemljište riječima: “Narode, uzmite koliko vam treba”, što je i učinjeno. Svečano otvaranje džamije obavljeno je 22. jula 2006. godine. Zahvalnost za izgradnju džamije pripada i imamu Duranu ef. Bandiću.

U džamiji se obavljaju noćni namazi i održava vjerska pouka od 1974. god.

Imami džamije Budmolići bili su, kako slijedi:

1970-1974. Duran ef. Bandić, 1974-1976. Asif ef. Višća, 1976-1977. Ismet ef. Zejnelović, 1977-1979. Sakib ef. Rešidović, 1979-1990. Šaban ef. Smajović, Dževad ef. Pleh, Suad ef. Zijadić, a od 1990. i dalje Duran ef. Bandić.

Od vakufske imovine džamija posjeduje mezarja: Nisputnica, Bjelica, Zagrebnica, Petrača, Meteriz, Brezovina, Svatovsko groblje u Raglju i mezarje Hasnina njiva.

Mesdžid Gornja Bioča sa gusulhanom napravljen je 1969. god. U mesdžidu se klanja teravih namaz i obavlja vjerska pouka i klanjaju noćni namazi.

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

  • MIZ Sarajevo (4 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (5 mjeseci ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (5 mjeseci ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »