BAKIJSKA

Bakijska džamija ili, izvorno, mesdžid Duradžik hadži Ahmeda, smještena na početku ulice Sagrdžije, čini jedinstvenu cjelinu zajedno sa prostorijama Pokopnog Društva Bakije. Prvi put se spominje počekom 17. vijeka. Džamija ima dimenzije 13 x 9m, pa je za razliku od ostalih sarajevskih džamija nešto izdužena. Ima dva ulaza i lijepu kamenu munaru. Mihrab je dosta širok i sa stalaktitima, a mimber, ćurs, musandra i šiše je izgrađeno od drveta.
Pred ulazom iz ulice Sagrdžije je manji harem sa šadrvanom. U kompleksu džamije nalazi se i manje turbe u kojem su ukopani Zekerija Čelebija, Mustafa-ef. Potogija i jedna nepoznata osoba. Također tu je i česma koja se nalazi na obodu harema. Džamija je upotpunosti renovirana u periodu 2001-2003 godine.
Osim standarnih aktivnosti u Bakijskoj džamiji se redovno uče ženski tevhidi i mevludi, a otvorena je i za sve druge sadržaje koji priliče islamskoj tradiciji.
Džematu pripada oko 100 domaćinstava.
U predhodnom periodu se izmjenilo dosta imama i hatiba, a trenutno imam džamije je Tarik Puška, student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu a hatib je Mustafa-ef. Katkić.

 

Author: MIZ Sarajevo

621 stories / Browse all stories

Povezani članci »

  • MIZ Sarajevo (4 mjeseca ago)
    Selam, Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete…
  • Emina (5 mjeseci ago)
    Selam, Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta…
  • Amina (5 mjeseci ago)
    Ova džamija mi se jako sviđa jer ja mislim da…

Facebook »

LINKOVI »
ZEKAT KALULATOR »