USLUGE

Usluge Islamske zajednice:

1. Usluge prilikom dženaze (ne obuhvataju tehničke usluge: prijevoz, ćefine, tabut, naslone i dr.)

CIJENA:

– za nečlana osnovna vjerska usluga iznosi 800,00KM, a neobavezna usluga (tevhid) 120,00KM

(za pružanje ove usluge bit će angažovana 2 imama i 3 gasala/gasalke)

Porodica ima pravo tražiti da se za vjersku uslugu dženaze angažuje 1 imam, i u tom slučaju cijena osnovne vjerske usluge se umanjuje za 60,00KM.

Vjerske usluge za djecu do jedne godine umanjene su za 50%

– za člana Islamske zajednice po isteku jedne godine članstva osnovna vjerska usluga iznosi 560,00KM.

Nakon isteka jedne godine članstva cijena za svaku narednu godinu neprekidnog članstva se umanjuje za 50% visine godišnje članarine.

Nakon 25 godina neprekidnog članstva u Islamskoj zajednici osnovna vjerska usluga se ne plaća.

2. Šerijatsko vjenčanje (afišu o šerijatskom vjenčanju možete pogledati ovdje)

Naknada za šerijatsko vjenčanje iznosi 30,00KM ukoliko se obavlja  u mjestu koje je za to odredio Medžlis, dok se vjenčanje u posebnim mjestima (restorani, hoteli, privatne kuće) naplaćuju 100,00KM.

3. Tevhidi i mevludi

Naknada za učenje tevhida i mevluda za nečlana iznosi 120,00KM, a za člana 60,00KM. (za ovu uslugu angažuju se 2 bule ili 2 imama po želji stranke)

Stranka ima pravo tražiti i više bula, odnosno imama stim da će za svako sljedeće angažovano lice nečlan platiti 60,00KM, a član 50,00KM.

4. Prisustvo imama prilikom akike i sunneta.

 


2 Comments

Emina

4. Aprila 2017. at 10:51 pm

Selam,

Molim Vas da mi kazete za priliku serijatskog vjencanja,sta je potrebno od dokumentacije i mladencima i svjedocima.

Lp,
Emina

MIZ Sarajevo

10. Aprila 2017. at 8:55 pm

Selam,
Potrebno je samo da popunjeni formular prijave vjenčanja donesete u Medžlis radi prijave. Svako dobro Vam želimo!

Leave a Reply

NAJAVE

ARHIVA