Category Archives: Elmedin ef. Hodžić

 • 0

Muhammed a.s. – roditelj i odgajatelj

“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” ( Kur'an, El-Ahzab, 21.)

Gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao (hadis)

Govoriti i pisati o odabranoj i veličanstvenoj ličnosti Allahovog poslanika Muhammed, a.s., kao odgajatelja, i opisati njegove metode u podučavanju i odgajanju veoma je bitna tema. O poslaniku i vjerovjesniku Muhammed, a.s., ima mnogo detaljnih životopisa, a mnogobrojne i veličanstvene zbirke njegovih predanja, i predanja drugih ljudi o njemu, iznose na svjetlo dana na hiljade svjedočanstava o njegovoj veličanstvenoj pojavi.

U tome se nalaze glavni razlozi da je i danas Muhammed, a.s., čovjek kojega se najviše i citira i slijedi. Jednom riječju, on je „najoponašenija“ osoba koja se pojavila među čovječanstvom.

O ličnosti Muhammed, a.s., kao odgajatelja i njegovom odnosu spram onih kojima je poslat i upućen, punovažno je govoriti na temelju Kur'ana (onoga što je o Poslaniku Muhammed, a.s., kazao i posvjedočio Allah, dž.š.), zatim Sunneta (onoga što je Muhammed, a. s.) rekao sam o sebi ili što je svojim djelima pokazao) i na temelju toga šta su o njemu kazali prvenstveno ashabi (drugovi Božijeg poslanika) i drugi ljudi iz različitih vremena i s različitih stanovišta. U ovome radu nas prvenstveno intersuje šta je o njemu kazano kao učitelju i ogajatelju.

O Muhammedu, a.s., govori se u Kur'anu kao o  čovjeku koji djeluje u vjeri, u povijesti, u društvu u porodici. On je Božiji poslanik koji Objavu i njena načela usađuje u ljudska srca i u ljudska društva, a pritom i sam živi načela Objave. Na osnovu kur'anskog kazivanja razaznajemo da je on i čovjek i Božiji poslanik. Jedino nadnaravno što je Poslanik imao jeste Objava. Od ljudi se razlikuje samo po tome što je Božiji poslanik. Razlikuje se po tome što je njegov moral bio sama objava-Kur'an, kako se veli u jednoj predaji.

Dok se obraćao ashabima često je isticao da je on čovjek poput njih i time ukazivao da ni on, a ni oni nisu meleki već ljudi koji moraju voditi računa o svom moralnom načinu života. Nije želio da se razlikuje od drugih, nije želio da bude privilegovan već da bude im bude prijatelj – drug bez povlastica. Poslanik je najbolji primjer svih ljudskih vrlina, uzor čovjeka, roditelja prijatelja i pedagoga.“We inneke le'ala hulukin ‘azim.“ (Kur'an, El-Kalem 4.), A ti si, Muhammede, na najvišem stupnju morala, poručuje nam Uzvišeni Allah, dž.š.

Potreba za rasvjetljavanjem ličnosti Poslanika danas je viša, možda, nego ikada, budući da živimo u vremenu zahvaćenom mnogim krizama, ponajprije krizom morala, i zato potreba za odgojem i odgojenim ljudima nasušna je potreba današnjeg vremena.

Na koji način i sa kojim metodama je Poslanik odgajao ljude i kako je uspio da, za tako kratko vrijeme, postigne tako zadivljujuće rezultate, pitanja su na koja treba tražiti odgovore. U ovome radu prisjetit ćemo se samo nekih Poslanikovih metoda u odgajanju i upućivanju ljudi. Poslanik, a.s., nije se ponašao u životu shodno svojim željama već shodno Allahovoj koncepciji s kojom je on zadovoljan. To najbolje ilustrira hadis s početka ovog rada kojeg prenosi Abdullah b. Mes'ud u kojem Poslanik, a. s., kaže:“ Moj Gospodar me odgojio i najljepši mi odgoj dao“.

Poslanički odgoj i odgojne metode

Uzvišeni Allah posebno ističe poslanički odgoj, kao odgoj koji jedino može zadovoljiti uzuse ovoga i onoga svijeta, transformirati i pojedince i društvo u cjelini:   Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu,  i koji često Allaha spominje. ( Kur'an, El-Ahzab, 21. )

Što se tiče Poslanikovih metoda u odgajanju ljudi neophodno je istaći da su one bile rezultat izravnog Allahovog nadahnuća. Odgojio ga je njegov Gospodar, pa su otuda i metode koje je koristio bile savršene i potpune. Ako ih sa bilo kojeg aspekta analiziramo uočit ćemo njihovu nedostižnost i beskrajnu mudrost. Poslanik je svojim metodama odgajanja ostao najbolja paradigma do Sudnjeg dana.

 • Odgajajući ljude Poslanik a. s. prilagođavao se njihovim individualnim osobenostima, stepenu njihovih spoznajnih mogućnosti, jačini njihovog imana. Nije se na isti način obraćao onima koji su tek primili islam i onoma koji su ga čvrsto prihvatili.
 • Posjedovao je izuzetnu sposobnost da procjeni u kojem momentu i kome šta reći. Precizno je poznavao ko je koliko breme mogao ponijeti
 • Sukcesivnost u pristupu vjeri bila je jedna od Poslanikovih metoda. Takvom metodom Poslanik, a.s.,  je osvajao ljude, a njihova srca vezivao za ideju koju zagovara.
 • Ponavljanje bitnih činjenica bila je Poslanikova, a.s., stalna metoda odgoja. Ova metoda posebnom je bila izražena kada je ponavljao neke velike grijehe, kako bi ljude što više od njih udaljio.
 • Pozivanje jedne osobe više puta, bila je jedna od Poslanikovih metoda. Ponovljeno pozivanje imalo je za cilj da istakne važnost onoga o čemu Poslanik govori i da zaokupi pažnju onoga kome se govori.
 • Postepenost u odgajanju Poslanik, a.s,. je preporučivao i drugima kao djelotvornu metodu. U odgajanju treba početi sa onim što je najbitnije.
 • Istina i iskrenost bili su prepoznatljivo oružje Allahovog Poslanika, a.s., na putu odgajanja ljudi. Njegova iskrenost plijenile je ljudska srca. Čak i u šali govorio je istinu.
 • Lijep odnos spram svih generacija, naročito prema mladim i prema iznemoglim doprinio je jačanju interesa za ideju koju je zastupao. Njegov bratski i očinski odnos prema mlađoj generaciji rezultirao je prelaskom velikog broja mladića na islam.
 • U svom odgojnom radu često je koristio metodu obećanja i nagrade i nikada nije nešto obećao , a da to nije i izvršio. Njegova obećanja često se odnose na onaj svijet i džennetske ljepote, što je još više motiviralo njegove odgajanike.
 • Kratko obraćanje ljudima , utemeljeno na čvrstim argumentima i njegovom lijepom odnosu prema svakome, rezultirali su briljantnim uspjesima. U svojim odgojnim nastupima ne ostavlja vjerniku prostor za razočarenje. Uvjek budi nadu zbog koje vjernik i iz poteškoća izlazi jači.
 • Jedna od prepoznatljivih Poslanikovih metoda koja je vezivala ljude za određenu ideju jeste stalno odazivanje na molbe onih koji nešto traže, samo ako je to u skladu s islamskim propisima, svejedno da li se radilo o davanju savjeta, materijalnom pomaganju ili pak, dovi Allahu za nekog od svojih sljedbenika
 • Velikodušnost i stalna praksa praštanja i onda kada je bio superioran i imao mogućnost druge kazniti, osvajala je srca ljudii mijenjala njihov život iz korjena.

Ovo su samo neke od metoda koje je koristio Allahov Poslanik u svom ophođenju spram drugih. Pomenute metode mogao je koristiti samo onaj koga je njegov Gospodar odgojio i najbolji mu odgoj dao. Upravo takvim odgojem mogla se odgojiti plejada časnih ashaba i svih drugih koji slijede primjer Poslanika a. s. Samo u takvoj školi mogao se odgojiti Abbas, r. A., amidža Allahovog Poslanika,a. s. koji je od njega bio stariji dvije godine, ali je na pitanje: Ko je stariji: ti ili Poslanik, a. s. odgovorio: Allahov Poslanik, a. s. je stariji, a ja sam rođen dvije godine prije njega!


NAJAVE

ARHIVA