Category Archives: Vogošća

  • -

VOGOŠĆA

Category : DZEMATI , Vogošća

Džematu Vogošći pripadaju naselja Tihovići, Bradići, Vrapče i Kremeš

Džemat Vogošća se nalazi na devetom kilometru zapadnoga prilaza gradu Sarajevu. Kao džemat prvi puta se spominje u Bašeskijinom Ljetopisu pod nazivom “Vogoša” prema istoimenom potoku koji prolazi kroz ovo naselje. Sve do početka agresije na BiH više od 2000 hiljade domaćinstava džemata Vogošća sve svoje vjerske potrebe upražnjavalo je u sklopu džemata Ugorsko. Danas broji više od 3000 hiljade domaćistava. Neposredno prije agresije izrađen je projekat za izgradnju džamije u Vogošći. Kako je agresija nastupila, džematlije džemata Vogošće su većim dijelom stradali, bilo da su prognani, pobijeni ili u logor odvedeni. Nakon završetka rata i reintegracije Vogošće u F BiH, stekli su se uvjeti za ponovno oživljavanje ovog džemata. Potreba za formoiranjem džemata je bila tim veća što su u Vogošći utočište našli veliki broj muhadžira iz Podrinja.  Prema već postojećem projektu početa je izgradnja džamije 10. jula 1998. da bi u ramazanu 2006. godine bila stavljena u funkciju.

Džamija je još u izgradnji, a sredstva za dosadašnju izgradnju uglavnom su obezbijedili džematlije. Džamija je dimenzija 19m x 25m i u njoj se obavljaju svi vaktovi namaza u džematu. Vjerska pouka je tokom četiri dana u sedmici. Džemat Vogošća osim džamije nema više vakufske imovine.

Imam, hatib i muallim u džematu je bio Sulejman-ef. Kurtanović, a nakon njega ovu dužnost je preuzeo Muslija-ef. Čeliković koju i sada obnaša.

  

Blagovac

Blagovac je naselje koje se nalazi  s lijeve strane na izlasku iz Vogošće. Njegovo staro ime je Begovac a isti je pripadao starim begovskim porodicama Zlatara, Potogija i dr. Nakon Agrarne reforme došlo je do nasilne promjene strukture vlasništva ovih posjeda i isti su pripali stanovništvu srpske nacionalnosti. Rješavajući stanbeno pitanje, mnogi muhadžiri iz Istočne Bosne kupuju lokacije za stanbenu izgradnju i grade kuće te ubrzo nastaje naselje i potreba za vjerskim objektom. Dobrovoljnim prilozima 2006. god. je kupljena lokacija za izgradnju džamije, a ista je počela sa izgradnjom početkom 2007. Radovi na izgradnji se privode kraju, a džamija sa pratećim sadržajima je djelomično stavljena u funkciju. U njoj se obavljaju noćni namazi kao i vjerska pouka.

  

Bradići

Nalaze se na 11 kilometru zapadno od sarajeva, s slijeve strane megistralnog puta Semizovac-Sarajevo. Broji oko 80 domaćinstava. Džemat ima džamiju izgrađenu 2005 god. Početak izgradnje je bio 1998. god. a tokom agresije radovi su obustavljeni zbog progona mještana od strane srbo-četničkog agresora. Iako nedovršena, ova džemija je do temelja porušena za vrijeme agresije, da bi tek nakon rata 1997. god. ponovo počela sa izgradnjom. Izgradnja i svečano otvaranje ove džamije je obavljeno 2006 god.

Osim džamije,  harema, džematu Bradići pripadaju i dva mezarja: mezarje Harem – Mekteb površine 8000 m2 (osam duluma) i mezarje u naselju Kremeš neutvrđene kvadrature. Mektebska nastava se odvija dva dana tokom sedmice, a u džematu se obavljaju samo noćni namazi. Ovaj džemat je sve do 1996 godine pripadao džematu Ugorsko, a od 1996. godine  biva pripojen džematu Vogošća.

 

 Tihovići i Vrapče

Na petom kilometru sjevero-istočno od Vogošće u padinskom dijelu smješteno je naselje Tihovići, a odmah nadomak njih na jedan kilometer udaljen i naselje Vrapče. Džemat Tihovići i Vrapče broji 120 domaćinstava. Sve do početka agresije ova dva naselja pripadala su džematu Ugorsko. 04. jula  1992. god. u napadu srbo-četničkog agresora ova naselja su sravnjena sa zemljom, a mještani protjerani  ili pobijeni. (47 ljudi je ubijena na taj dan) Džemat tihovići je do 1992. god. imao mekteb izgrađen 1966 god. u kome se odvijala vjerska pouka, klanjala teravih namaz. Nakom okončanja agresije i povratka svojim ognjištima mještani su uz izgradnju svojih kuća uspjeli dovesti u upotrebno stanje i spaljeni mekteb. Od 1996. god. ovaj džemat je pripojen  džematu Vogošća. Mještani džemata Tihovići i Vrapče imaju svoja mezarja. Mezarje u Tihovićima je površine oko 4000 m2 (četiri duluma) dok mezarje u Vrapču (za koje se tvrdi da je na području opštine Vogošća jedno od najstarijih, prema staroosmanskim nadgrobnim spomenicima – nišanima), zauzima više od deset duluma zemlje. Osim mekteba sa haremom i mezarja druge vakufske imovine nema. Početkom 2007. god.  mještani Tihovića su započeli sa izgradnjom džamije na temeljima mekteba.

Na džamiji se trenutno izvode zanatski radovi  U slopu džamije se nalazi gasulhana i mekteb. Kako nema stalnog imama u džematu, vaktovi se u džematu obavljaju samo tokom mektebske nastave subotom i nedjeljom. U znak sjećanja na 04. juli 1992. god. i stradale na taj dan u Tihovićima, u organizaciji Medžlisa IZ-e Sarajevo i mještana Tihovića uči se dova šehidima.

Muallim je penzionisani imam Mumin-ef. Šarić.


  • -

UGORSKO

Category : DZEMATI , Vogošća

Džemat je udaljen od Vogošće oko 2 km na putu za Sarajevo, a pripadaju mu i naselja: Uglješići i Dreskovača.

Broji oko 1000 domaćinstava. Kroz naselje Ugorsko bila je borbena linija u protekloj agresiji na BiH, te je u velikoj mjeri bilo i porušeno. Danas se stanovništvo uglavnom vratilo.

Džemat ima džamiju, koja je prvi put sagrađena u vrijeme Fetha (vjerovatno s početka XV stoljeća). Jedan nišan pored stare džamije bio je datiran sa 1555.g. Prvi put džamiju su porušile komunističke vlasti 1951. g. uz izgovor da je potrebno izgraditi novi put. Porušeni su i svi drugi objekti uz džamiju (imamska kuća, mekteb, tekija, turbe, mlin), a mezarje je “očišćeno” 1956.g.. Preko 20 dunuma vakufske zemlje je oduzeto, a veći dio je nacionaliziran. Tek 1964.g., nakon 13 godina upornih nastojanja, otvorena je nova džamija koja je sagrađena na mjestu na kojem se i danas nalazi. U posljednoj agresiji na BiH džamija je porušena 1.9.1992.g., a nakon agresije obnovljena je njezina izgradnja uz neznatno proširenje da bi 1.9.2002.g. bila ponovo otvorena.

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu: hadži Šaban ef. Jahić (punac Junuz ef Sokolovića), hadži hafiz Junuz ef. Sokolović (otac Sinanudina Sokolovića) – hadži Šaban i hadži hafiz Junuz ujedno su bili i šejhovi tekije koja je bila uz džamiju; h.Hamid ef. Kadrić, Mustafa ef. Spahić, Sulejman ef. Kurtanović, Fuad ef. Čolić. Trenutno u džematu imam, hatib i muallim je Zahid-ef. Mujkanović.

Vakufska imovina u džematu: džamija, gasulhana sa abdesthanom, mezarje, parking, te 7 dunuma zemljišta uz cestu Vogošća – Sarajevo, a jedan dio Medžlis IZ Sarajevo dao je pod zakup.

Mezarje koje se nalazi u neposrednoj blizini džamije kupljeno je sredstvima džematlija nakon rušenja stare džamije i danas se vodi kao vakuf džamije Ugorsko. Spisak učesnika u kupovini i danas se čuva u džematu.

U džematu se klanja pet dnevnih namaza, teravih, bajrami i džuma-namaz. Mektebska nastava održava se četiri dana u sedmici.

Vakif za kojeg se zna u džematu jeste rhm. hadži Ismet Hodžić (plac za sadašnju džamiju) i rhm. Hodžić Avdo (parking ispred džamije).

Trenutno se vode aktivnosti u ovom džematu za ponovnu izgradnju tekije u čijem sastavu se planira izgraditi i omladinski centar.


  • -

SEMIZOVAC

Category : DZEMATI , Vogošća

Džemat  Semizovac se nalazi na ulazu u Vogošću sa njene sjeveroistočne strane. Smješten je na raskršću puteva Sarajevo-Zenica-Tuzla.

Malo je poznato da je u Semizovcu prosvjetlila prva sijalica 1890 god., samo 10 godina poslije Njujorka a pet prije Sarajeva.

Džemat Semizovac se formira sedamdesetih godina prošlog vijeka, a prva džamija je izgrađena 1975. godine, a munara nešto kasnije 1979. Vakif zemljišta za džamiju bio je rah. Fejzović Alija.  Obzirom da su komunisti u to vrijeme osporavali (zabranjivali) gradnju džamije u Semizovcu  Čebo Vasvija je uspjela pribaviti svu dokumentaciju za izgradnju džamije što mnogi koji su pokušali nisu uspjeli.Prvi i dugogodišnji mutevelija bio je Salko Tiro a pored njega Kerla Mehemed i Dević h. Derviš su vodili sve poslove oko džamije. Početkom agresije na BiH 1992. god. džamija je zapaljena a munara minirana.

Nakon reintegracije općine Vogošća u sastav Federacije R BiH, narod se vraća svojim kućama. Na prijedlog Medžlisa IZ –e Sarajevo, Visoki Saudiski komitet za pomoć Bosni  i Hercegovini obnavlja džamiju u Semizovcu 1996. godine. Vakif Planja Miralem je izgradio munaru 1999.  godine. Obnovljen je i pomoćni objekat uz džamiju (gasulhana, kotlovnica).
Vrijedne džematlije ovog džemata su 2000-2001 godine izgradile ovaj objekat (Vakufski stan i mekteb). U prizemlju su dvije velike učionice sa pratećim prostorijama a na spratu stan za imama.

Džemat Semizovac ima oko 1000 domaćinstava a od toga 650 su članovi Islamske zajednice,još uvijek je veliki priliv stanovništva. Imamsku dužnost u ovom džematu obavljao je Avdo ef. Hasanović, a nakon njega  Hasib ef. Ramić kojeg i rat zatiče u ovom džematu. Želio je da ostane dok i posljednji džematlija ne izađe ali nažalost on nikada nije izašao. Četnici su Hasib ef., njegovu suprugu i četvero djece na svirep način ubili.Hasib ef. i njegova porodica su ukopani u Svrakama-Semizovcu pored džamije.

Od 1997 godine imam je Alija ef. Buljubašić.

U džamiji se klanjaju se svi dnevni namazi, džuma,bajrami i teravih namaz. U mekteb se svake godine upiše u prosjeku 130 djece  od čega je oko 90 redovnih.

 

Naselje Gora

Džematu Semizovac pored MZ-a Svrake i Semizovac pripada i MZ-a Gora gdje je izgrađena prelijepa džamija, radovi su gotovo završeni ali džamija nije još zvanično otvorena. Vakif džamije je Muris Alić, poduzetnik rodom iz ovog mjesta. U ovoj džamiji honorarno dužnost imama i muallima obavlja Mrkulić Edin.

U džamiji na Gori se klanja džuma, bajrami, teravih namaz i održava mektebska nastava.

Na samom ulazu u ovo naselje nalazi se mekteb na Krču-Gori koji je započet prije rata. U toku rata je devastiran a sanacija nije još urađena.


  • -

KOBILJA GLAVA

Category : DZEMATI , Vogošća

Na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla,  četiri kilometra od centra Sarajeva, nalazi se džemat Kobilja Glava. Granice džemata su administrativne granice istoimene mjesne zajednice općine Vogošća, a broji blizu pet hiljada stanovnika, sa hiljadu i dvijestotine domaćinstava,  od kojih su osam stotina članovi IZ.

 Glavno obilježje naselja i najljepša zgrada u džematu je Adil-begova džamija sa prepoznatljivom staklenom munarom, koju je projektovao arhitekta prof. dr. Ahmed Hadrović. Prije 1889. Godine, Rašid Brkanić, sin Hasan-čauša, je uvakufio iz mirie (vlasništva) – parcelu oranicu „Brdo“ od 2000 m2, za džamište, a preko puta susjednu parcelu od 2497 m2 za groblje.

U dnu groblja je napravljena zgradica – mejthana, koja je imala dvije prostorije. U jednoj se držala oprema za mejte, a druga je služila kao mekteb. Povremeno su dolazili vjeroučitelji – imami, tako da se vjerska obuka obavljala po kućama i u hanu Rašida Brkanića, koji se nalazio u blizini.

Prvi stalni vjeroučitelj u džematu je bio  1912. godine h. hfz. Junuz-efendija Sokolović. Hadž je obavio 1914. – 1915. godine sa četverogodišnjim sinom Sinanuddinom, poznatim hafizom, alimom i profesorom GHM.  Godine 1922. džematlije su na džamištu napravili novu zgradu gdje je h. hfz. Junuz ef. Sokolović radio do 1925. god., odakle je postavljen za imama i hatiba Uskudar Ahmed Čelebijine džamije i šejha nakšibendijske tekije u Vogošći.

Sljedeći imam na Kobiljoj Glavi je bio hfz. Ragib ef. Imamović, u periodu, 1925. – 1937. godine. Poslije njega, kao imam – matičar na Kobiljoj Glavi je službovao hfz. Nazif ef. Heljić, od 1937. do 1945. godine. Sulejman ef. Demirović je službovao od 1945. – 1948. godine, da bi službovanje imama i muallima bilo prekinuto do 02.02.1957. godine, kada za imama, hatiba i muallima biva postavljen h. hfz. Ismet ef. Trnka, koji službuje do 21.02.1981.godine. Njega će zamijeniti h. Šerif ef. Mujkanović od 15.11.1977. do 01.09.1981. godine. Od 01.11.1981. do 01.09.1981. godine imam, hatib i muallim je bio Ferid ef. Ibišević, nakon koga 15.11.1983. do 15.05.1984. godine dužnost preuzima Mustafa ef. Klanco, sada muftija IZ BIH za Njemačku. U periodu od 01.11.1984.godine, kao imam, hatib i muallim je bio Rašid ef. Muminović, sve do 01.02.1988.godine, kada odlazi na dužnost profesora u GHB medresi u Sarajevu.

Sadašnji imam Vehbija ef. Makić biva postavljen za imama, hatiba i muallima u džematu Kobilja Glava 01.02.1988. godine.

U međuvremenu je mekteb preuređen u mesdžid (1938.) i prestao sa radom zbog politićkih okolnosti, a ponovo osposobljen 1953. godine. Nadograđivan je u dva navrata, 1961. i 1966. godine, a u dvorištu mesdžida 1984. godine biva sagrađena zgradica koja je služila kao imamski stan. Rekonstrukcija i proširenje mesdžida je izvršeno 1988. godine, a minaret je izgrađen 1989. godine, kada po prvi put džemat ima svoju džamiju.

Džamija koja nije dočekala svečano otvaranje potpuno je srušena tenkovsikm granatama srpskog agresora 31.08.1992. godine.

Izgradnja nove džamije je počela krajem ljeta 1996. godine. Donacijama i prilozima džematlija je ugrubo sagrađena i pokrivena bakrom 1997. godine, kada dovršenje gradnje u potpunosti obezbjeđuje glavni vakif džamije Adil-beg Zulfikarpašić, čije ime i nosi džamija na Kobiljoj Glavi.

Zanimljivo je navesti da džamija ima mnoštvo sadržaja, od kojih je u prizemlju sportska sala, koja u ramazanu služi kao prostor za klanjnje teravih namaza za žene. Uz džamiju se gradi kompleks, poslovno-društveni centar, koji se sastoji od šest poslovnih prostora u prizemlju sa moćnim galerijama, a na spratu, nivou džamijskog harema, smješten je prostor obdaništa, mekteba i imamskog stana; sve na prostoru od ukupno 807 m2. Objekat je u fazi pokrivanja.

U dvorištu Adil-begove džamije nalazi se turbe u kom su ukopani roditelji Adil-bega, Husein-beg i Zahida-hanuma Zulfikarpašić.

Džemat posjeduje dva mezarja u blizini džamije, sa posebno uređenim šehidskim dijelom mezarja i veliko mjesno mezarje Orlić, sa zgradom musalle, česmom i  abdesthanom.

U džamiji se redovno obavljaju svi dnevni namazi, klanja se džuma namaz, a posebno napominjemo da se svaki dan iza sabah namaza uči Kur'an – stalna mukabela. Mektebska nastava se obavlja za osam vjeronaučnih godina u dvije učionice uporedo, subotom i nedjeljom.

Orahov brijeg

Naselje Orahov Brijeg nalazi se između Kobilje Glave  i Hotonja, općina Vogošća. Temelji džamije postavljeni su 2005. godine, tako da je objekat u fazi izgradnje, gdje se trenutno vrše unutrašnji radovi. Godine 2009. u toku ramazana, iako u nedovršenom objektu, klanjan je teravih namaz, gdje su ujedno i udareni temelji formiranja novog džemata, koji još djeluje u sastavu džemata Kobilja Glava.

S obzirom da se grad Sarajevo širi preko ovih područja, Orahovog Brijega i Poljina, broj domaćinstava ovog džemata se iz dana u dan povećava, a trenutno broji preko 200.

Završetak radova i svečano otvorenje se planira u ljeto naredne godine, kada će se ispuniti uvjeti za postavljanje stalnog imama i obavljanje svih potrebnih obreda.

U džematu živi nekoliko profesora Gazi Husrev-begove medrese i drugih uvaženih alima.


  • -

HOTONJ

Category : DZEMATI , Vogošća

Nalazi se na 7. km zapadno od Sarajeva prema Vogošći. Broji oko 1000 domaćinstava. Džamija je sagrađena 2005. godine. Imami ovog džemata bili su: Zahid Mujkanović i Edin Mrkulić, a trenutno je Zahir Karaman. Vakuf džemata su: džamija i imamska kuća sa mektebom u izgradnji.

U džamiji se klanja beš vakat, teravih, bajrami i džuma-namaz. te uče djeca. Vakifi ove džamije su: h. Besim-beg i h. Fatima hanuma Tefiloski.


NAJAVE

ARHIVA