Category Archives: Trnovo

  • -

UMOLJANI

Category : DZEMATI , Trnovo

Džemat Umoljani danas obuhvata plato trinaest bjelašničkih sela omeđen planinama Bjelašnicom sa sjevera, Treskavicom sa istoka, Visočicom sa juga i planinom Obalj sa jugozapada. Prije posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu ovaj džemat je brojao oko 400 domaćinstava sa preko 2000 stanovnika. Ovo područje bilo je organizirano kao Odbor IZ-e sa tri džemata: Umoljani, Lukavac i Tušila. Masovnom migracijom stanovništva sa ovih područja, sedamdesetih godina ovaj je Odbor pripojen tadašnjem Odboru IZ-e Sarajevo. Ovaj džemat je u posljednjoj agresiji na BiH 1993. godine potpuno spaljen a njegovo stanovništvo protjerano sa ovih područja. Po završetku rata počinje povratak na ove prostore i obnova porušenih kuća i i vjerskih objekata. Taj povratak i obnova je još uvijek u toku.

Danas džemat Umoljani broji oko 110 domaćinstava uglavnom starije životne dobi.

Vjerska pouka nije organizirana zbog toga što još uvijek nema djece za vjersku pouku na tom području. Iz ovoga džemata je potekao veliki broj vjerskih službenika, njih preko 100, koji su u posljednjem stoljeću službovali na različitim dužnostima u Islamskoj zajednici. U najtežem vjremenu i oko 30 godina u ovome džematu imamsku dužnost je obavljao Vejsil ef. Aljović, Ahmed ef. Bandić, dok sada imamsku dužnost obavlja Asad ef. Fočo.

 

Najstariji vjerski objekat na ovom području je džamija u Umoljanima.

Krajem XVI ili početkom XVII vijeka  podignuta je  džamija-brvnara, koja je u tom obliku postojala sve do 1882.godine. Tada je srušena, a na njenom mjestu sagrađena je džamija od kamena koja od tada nije mijenjala svoj izgled sve do današnjih dana. Ovu džamiju su zidali majstori iz Popova polja, koji su u to vrijeme gradili austro-ugarsku policijsku stanicu, u narodu poznatu kao kasarna. Kao uzor poslužila im je džamija koja se nalazi u selu Kotezi koje se nalazi na rubu Popova polja, a koja je spaljena 1942. godine. Njeni ostaci su i danas dobro vidljivi.

U ovoj džamiji, tokom Drugog svjetskog rata,  čuvana je  i  sačuvana  sarajevska  Hagada.

Imami u džematu su bili: Bandić Hamid, Bandić Mehmed, Medić Rasim, Bandić Mehmed, Aljović Vejsil, Bandić Duran, Drkić Alija, Bandić Ahmed, i sadašnji imam Asad ef. Fočo. Vakufska imovina džemata je: mesdžid sa gasulhanom, 2 mezaristana i 5 parcela (oko 10 duluma). U džematu se klanja džuma namaz. Vakifi u džematu su: Fatić h. Muharem, Bandić Bajro, Bandić Adem i Kadrić Salko. U džematu se uči tradicionalni mevlud druge nedjelje u avgustu.

 

2) Mekteb – Umoljani

 

Pošto je džamija bila van sela, podignut je mekteb u samom selu, 40 km južno od Sarajeva, u kome su se obavljale sve vjerske aktivnosti osim džume i bajram namaza. Ovaj objekat je sagrađen 1937. godine a u ratu bio spaljen i potpuno uništen. Zahvaljujući džematlijama sela Umoljana mekteb je obnovljen 2003-2005. godine. 1991. godine u selu je bilo 65 domaćinstava a danas svega 16. U džamiji se klanja džuma namaz.

 

3. Džamija – Lukavac

 

Džamiji Lukavac pripadaju Šabići i Rakitnica. U džematu je bilo 95 domaćinstava a danas oko 35. Na osnovu mezaristana koji se nalazi pored džamije i nekih predanja za pretpostaviti je da je ova džamija sagrađena u 18 stoljeću. 1967. godine temeljito je renovirana sa manjom drvenom munarom. 31. jula 1993. godine minirana je i spaljena do temelja zajedno sa cijelim selom. Poslije rata uz obnovu kuća, ova džamija je obnovljena sa betonskom munarom od dva šerefeta, visine oko 37 metara.

Svečano otvorenje obavljeno je 26. 07. 2003. godine. Imami džemata su bili: Ibrahim Velić, Salko Hošić, Mušan Kadić, Duran Bandić, Ismet Milišić, Hamid Pintol, Ahmed Bandić i sada honorarni Abdulaziz Drkić. Uz džamiju se nalazi stari, veliki mezaristan i gasulhana. Također je bitno napomenuti da se na samom ulazu u selo, na platou kojeg seljani Lukavca nazivaju ”Staro greblje” nalaze ostaci temelja koji upućuju da je tu nekada bila džamija, a uz njih se nalaze i ostaci starog mezarja, na što ukazuje postojanje starih nišana. Pouzdano se zna da je na tom dijelu nekada bio Han koji se nalazio na karavanskoj ruti koja je prolazila kroz selo Lukavac. U džematu se tradicionalno u julu uči mevlud.

U džamiji se klanja džuma-anamaz.

 

4. Džamija – Tušila

 

Džamiji Tušila pripadaju: Sinanovići, Pervizi, Ozimine, Žilići i Bobovica. Nalazi se 50 km južno od Sarajeva. Broj domaćinstava 1991. bio je 65  a danas oko 20. U Tušilama je sagrađen mesdžid 1968. godine. U ovom mesdžidu je sve do rata obavljana džuma namaz sa drugim vjerskim aktivnostima. 1993. godine četnici su spalili mesdžid. Nakon rata 1997. i ovaj objekat je obnovljen i tom prilikom je sagrađena betonska munara. Imami džemata su bili: Aljović Vejsil, Vatrić Salem, Bandić Ahmed i Fočo Asad. Vakuf ovog džemata je mesdžid u Bobovici, gasulhana u Sinanovićima i 5 mezaristana. Zbog raštrkanosti džemata danas se u ovoj džamiji obavljaju bajrami, džuma i teravih namaz.Vakif u džematu je Aljović Ahmed, jer je uvakufio zemlju za džamiju. U selu se održava tradicionalni mevlud u avgustu.

 

5. Džamija Rakitnica

 

Selo Rakitnica je od Sarajeva udaljeno 40 km. U samome selu nije bilo ni džamije ni mekteba, ali je postojao mekteb za sela Rakitnicu i Šabiće na pola puta između ova dva sela. Zgrada mekteba je korištena za potrebe mektebske pouke do drugog svjetskog rata, a poslije rata tu se nalazila osnovna škola. Prema dostupnim informacijama mekteb je sagrađen od strane četiri porodice Hodžić i Velić 1910.godine. Sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća (1970/80) mekteb je porušen i na tom mjestu je napravljena ambulanta. Tadašnja općinska vlast nije nikoga konsultirala prilikom rušenja ovoga Vakufa, niti je za ovaj oduzeti Vakuf dala nešto u zamjenu.

            Za svoje vjerske aktivnosti, mještani iz sela Rakitnica koristili su džamiju u selu Lukavac u čijoj su izgradnji i sami učestvovali. Obzirom, da je džamija u selu Lukavac udaljena nekoliko kilometara, mještani iz sela Rakitnica su se odlučili sagraditi džamiju u svome selu.

            Vakifi zemljišta za izgradnju džamije su: Osman Velić, Muhamed Velić i Zejnil Velić, dok su vakifi značajnih novčanih sredstava za izgradnju džamije brat i sestra h.Behija Zulfikarpašić i h. Besim Velić djeca kadije Abdullaha ef., Velića. Temeljac za izgradnju džamije položen je 2007. godine, a svečano otvorenje džamije upriličeno je 24.08.2008.god.

 

6 . Mekteb – Bobovica

 

Selo Bobovica je sastavni dio džemata Tušila. Nalazi se na 45. km južno od Sarajeva. Međutim, s obzirom da je od džamije udaljeno preko tri kilometra te da se u ovo selo vratilo najviše stanovnika, džematlije su odlučile da ovdje sagrade mekteb. Dakle, mekteb je prvi put sagrađen 2003. godine. Vakif u džematu je Bajro Tatarović koji je uvakufio zemlju na mjestu mekteba. 1991. g. U selu je bilo 35 domaćinstava a danas 20.

 

 


  • -

TRNOVO

Category : DZEMATI , Trnovo

Džemat Trnovo se nalazi 25 km jugoistočno od Sarajeva na magistralnom putu Sarajevo-Foča. Prije rata je postojao kao zaseban medžlis gdje su uz funkciju džematskog imama obavljali i funkciju glavnog  imama Medžlisa IZ-e Trnovo Sabit ef. Smajlović u periodu od 18 godina, i Mujo ef., Berilo u periodu od 11 godina. Od 1989.godine pripada Medžlisu islamske zajednice Sarajevo.

Džematu pripadaju sela: Bašci, Brutusi, Godinja, Godinjske Bare, Gračanica, Ilovice, Pendičići, Rajski do, Tošići, Trebečaj i Turovi. U selima Turovi, Trebečaj, Godinja i Pendičići prije agresije su postojali mesdžidi sa gasulhanama, koje su zajedno sa selima do temelja porušili i spalili srpski zločinci 1992-93.godine. Nakon rata uporedo sa obnovom domaćinstava obnovljeni su i mesdžidi sa pratećim objektima, te je izgrađen još jedan u selu Gračanica.

Ukupan broj domaćinstava je 277.  a od toga Bašci 25, Brutusi 11, Godinja 20, Gračanica 24, Pendičići 17, Tošići  2, Trebečaj   24, Trnovo 109, Turovi 45.

Džemat ima džamiju, koja je prvi put bila sagrađena 1565. god. Džamija je renovirana 1982. god. U toku agresije na BiH bila je porušena miniranjem i paljenjem od stranme srbo-četničkog agresora 1992. god., a nova izgradnja je počela 2004. god.

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu Trnovo su bili: hfz. Smail Mahmutović,  Began Lindov, Halil Milišić, Sabit Smajlović, Mujo Berilo i Hazim Krupalija. Sadašnji imam je hfz. Midhat Sejfić.

U džamiji se redovno klanja 5 dnevnih namaza, kao i džuma-namaz, dok se mektebska nastava u džematu održava dva dana u hefti.

 

Vakufi u džematu:

– Trnovo: džamija i imamska kuća

– Godinja: mesdžid

– Turovi: mesdžid

– Gračanica: mesdžid

– Trebečaj: mesdžid.

 


  • -

KIJEVO

Category : DZEMATI , Trnovo

Džemat Kijevo je od Sarajeva udaljen oko 12 kilometara. Džemat sada čini 180 domaćinstava dok ih je neposredno pred početak agresije na BiH bilo 200.

Džamija je prema dostupnim informacijama prvi put sagrađena 1571.godine, potom je više puta obnavljana. Značajniju obnovu je imala 1971., kada je skoro u potpunosti renovirana, da bi kasnije u toku agresije bila spaljena i porušena do temelja, kao i kompletno naselje Kijevo.

Poslije završetka agresije na BiH njene džematlije kreću u njenu ponovnu izgradnju uporedo sa povratkom i popravljanjem vlastitih domova. Bitno je napomenuti da je i povratak i obnova porodičnih domova ali i same džamije tekao vrlo sporo, ali su džematlije džamije ”Kijevo” uspjeli u ljeto 2007.god., upriličiti svečano otvorenje obnovljene džamije.

U džamiji se sada održava mektebska pouka subotom i nedjeljom, obavlja se džuma namaz, a tradicionalno učenje mevluda se upriliči  svake godine u mjesecu Julu.

Imami džamata su bili Ramo ef. Novalić, Ishak ef. Alešević, Musić ef. Muzafer, i sadašnji imam Husein ef. Čorbo.


  • -

DELIJAŠI

Category : DZEMATI , Trnovo

Džemat Delijaši se nalazi udaljen oko 40 kilometara od Sarajeva. Džemat je prije proteklog rata brojao 600 domaćinstava dok je sada taj broj smanjen na 200 domaćinstava sa stalnim prebivalištem na području ovog džemata.

Džemat Delijaši obuhvata naselja: Delijaš, Slavljevići, Delačići, Govedovići, Šišići, Durakovići, Boljanovići, Pomeni, Karovići, Balbašići, Hamzići, Rijeka i Krsmanići.

Kada je džamija prvi put sagrađena nema pouzdanih podataka, mada po predanjima njena izgradnja seže u daleku prošlost. Stara džamija koja se nalazila u selu Delijaši je renovirana i dograđena joj je munara 1965. god.

Kao i mnoge druge džamije, i ova u Delijašima je do temelja spaljena i porušena miniranjem u toku agresije na BiH. Džamija je obnovljena nakon rata, tačnije u toku 2006/07 godine. Uz džamiju je sagrađena i imamska kuća te ostali prateći objekti. U džamiji se trenutno obavlja džuma namaz, a u maju mjesecu svake godine uči se tradicionalni mevlud.

Dosadašnji imami ove džamije su: Hfz.Kenjava, Mustafa ef.Fazlić, Ramo ef. Novalić, Aziz ef. Palić, Izet ef. Ćatović, i sadašnji imam Safet ef. Muminović.


  • 0

DEJČIĆI

Category : DZEMATI , Trnovo

Džemat ”Dejčići” je udaljen od Sarajeva 25 kilometara. Džemat čine naselja: Dejčići, Dujmovići, Ostojići, Gaj, Mijanovići, Ledići, Dujmovićke bare. Džemat čini 120 domaćinstava, dok je prije proteklog rata u ovom džematu bilo 130 domaćinstava.
Džemat ima sagrađene džamije u Dejčićima, koja je ujedno i centralna džamija ovoga džemata, džamiju u selu Ostojići koja je sagrađena prvi put po završetku rata i povratku stanovništva na ova područja, te obnovljeni mekteb u selu Dujmovići koji je postojao i prije devedestih godina kada je od strane četnika spaljen i porušen do temelja kao i cijelo selo.
Džamija ”Dejčići” je sagrađena prvi put u ovome selu 1925. god., kada je ustvari prenešena iz susjednog sela Ledići. U narednom periodu je rekonstruisana više puta, da bi jula mjeseca 1993. godine, zapaljena i minirana od strane srbo-četničkog agresora, te tako praktično porušena do temelja.
Povratkom skoro 99% stanovništva na područje koje pripada ovom džematu, džamija je obnovljena 1997. god., a svečano otvorenje upriličeno je u ljeto 1999. godine.
Sada se u džamiji klanja svih pet vakata, džuma namaz, te se održava vjerska pouka, a godišnje početkom mjeseca jula održi se tradicionalni mevlud.
Imami ovoga džemata su bili: Emin ef. Mulaosmanović, Mustafa ef. Mulaosmanović, Meho ef. Krupalija, Husein ef. Zagorac, Osman ef. Aljović, i sadašnji imam Abdullah ef. Dedić.
Vakufi u džematu su: 30 dunuma zemlje, šehidsko mezarje koje je vakuf sela. Najveći vakif u džematu je Mulaosmanović Began sa 30 dunuma uvakufljene zemlje.


NAJAVE

ARHIVA