Category Archives: Novo Sarajevo

  • -

GRBAVICA II

Category : Novo Sarajevo

Džemat se nalazi u naselju Grbavici II, opština Novo Sarajevo. Obuhvata mjesne zajednice Grbavica II, Vraca i Donje Kovačiće. Osnovan je 2003. godine kada je postavljen kamen temeljac za novu džamiju koja je još u izgradnji, ali je stavljena u funkciju septembra 2008. godine. U džamiji se klanja pet dnevnih namaza, džuma, te održaje mektebska nastava za djecu. Do stavljanja džamije u funkciju, sve vjerske aktivnosti održavane su u osnovnoj  školi Risala, a imam i muallim bio je Omer ef. Kadrić. Od septembra 2008. godine  dužnost imama, hatiba i muallima obavlja Omer- ef. Zulić. Vakif džamije je Muhammed Zabadni.


  • -

GRBAVICA I

Category : DZEMATI , Novo Sarajevo

Džemat Grbavica I osnovan je krajem 1996. godine na tek reintegriranom području općine Novo Sarajevo. Obuhvata dijelove naselja Grbavica, Kovačići, Vraca i Pofalići. Broj domaćinstava je oko 2000. Džemat ima novu džamiju koja je otvorena  2002. godine (temeljac postavljen krajem 1999.). Džamija se nalazi u Grbavičkoj ulici, a njenu izgradnju je finansirala Hašemitska kraljevina Jordan (odnosno kraljica Ranija), pa je poznata i kao Jordanska džamija. Od osnutka džemata do oktobra 2006. godine imam, hatib i muallim bio je Zahir-ef. Karaman. Od tada imamsku dužnost obavlja Fikret-ef. Pašanović. Vakufska imovina u džematu je džamija sa stanom za imama, moderno opremljenom mektebskom učionicom, poslovnim i pratećim prostorima i velikim haremom. U džamiji se klanja svih pet vakata namaza, džuma, bajrami, održava se mektebska nastava, kursevi za odrasle, različiti programi, tribine i sl.


  • -

GORNJI VELEŠIĆI

Category : DZEMATI , Novo Sarajevo

Džemat Gornji Velešići formiran je 1970. godine kada je kupljena privatna kuća i preuređena u mesdžid. Danas džemat Gornji Velešići broji oko 450 domaćinstava. 1979. godine udareni su temelji džamije koja je 1980. godine pokrivena i useljena u jedan dio. Više puta džamija je proširivana i dograđivana da bi 1989. bila kompletirana sa učionicom, abdesthanom i centralnim grijanjem. U toku rata, od 1992. do 1995. godine džamija je pretrpjela manja oštećenja koja su džematlije na vrijeme sanirali tako da je džamija bila u funkciji tokom cijelog rata. U 2003. godini džamija je renovirana i napravljena je kamena munara. Imami u džematu su bili: Asim-ef. Ibišević, Dervo-ef. Pindžo, Aziz-ef. Tulić, Alija-ef. Ramić i Rašid-ef. Muminović. Sadašnji imam, muallim i hatib je Smajo ef. Burek. U džamiji se klanja beš vakat, džuma namaz, bajrami i održaje mektebska nastava.


  • -

GORNJE HRASNO

Category : DZEMATI , Novo Sarajevo

DžematGornjeHrasnoHrasnoBrdoMilinkladska nalazi se na teritoriji općine Novo Sarajevo. Džamijabisetrebalazvati „ŠEHIDIJJAkadseotvoriakoBogda.

Ulice koje pripadaju džematu su: Milinkladska, Safeta Hadžića, Posavska, Triglavska, Varaždinska..

U džematu ima oko 500 domaćinstava. Džamijeuranijemperiodnaovommjestunijebilo, asadašnjajesagrađena 2002. godineijoš jeuizgradnji. Ovaj džemat je bio u sastavu džemata Hrasno.

ImamuovojdžamijibiojeKolić-ef. Sadžidod 2006. do 2007. godine, aodtadaimamimuallimu ovom džematu je Mustafaef. Isaković.

Vakufskaimovinaudžematuje: džamija, mekteb, imamskistannaprvomspratu, vakufskozemljištezaizgradnjudžamijepovršine 700m2.

Udžamijiseklanjasvihpetvakatanamaza, doksedžumaneklanja. Mektebskanastavaseizvodidvadanasedmično. U džematuseobilježava8. juniDanodbraneHrasnaBrda.


  • -

ŠANAC

Category : DZEMATI , Novo Sarajevo

Džemat se nalazi u naselju Šanac, (ul. Olovska br. 83), Općina Novo Sarajevo,MIZ-e Sarajevo.

Prije izgradnje džamije svi vjerski obredi su vršeni u mesdžidu od 2003. godine, nakon čeka je krajem 2008 i početkom 2009 godine izgrađena džamija koja pored molitvenog prostora, u prizemlju ima mektebsku učionicu i imamski (džamijski) stan.

Džamija je svečano stavljena u funkciju 09. 03. 2009. godine učenjem mevluda u okviru obilježavanje 12. rebiu-l-ewela. Džemat nema stalnog imama, već tu dužnost posljednjih godina honorarno obavljaja Edin- ef. Spahić. Prvi teravih imam bio je Ćamil ef. Karšić. Predsjednik Džematskog odbora je hadžija Nurko Čaušević, koji je uz hadžijuMuju Delića bio jedan od inicijatora za formiranje Džemata i izgradnju džamije. Prije osnivanja džemata Šanac, naselje Šanac je bilo u sastavu džemata Hrasno.

U neposrednoj blizini džamije nalazi se staro muslimansko mezarje koje je uređeno i o kojem brigu vodi lokalno stanovništvo i džemat.

U džamiji se klanjaju noćni vaktovi, teravija, bajrami i uče djeca. Jedna od karakteristikaovog džemata je i ta da se tokom mjeseca Ramazana (od formiranja Džemata) uči sabahska mukabela koja je solidno posjećena.

 

Novopazarska

U okviru ovoga džemata nedavno su džematlije jednog dijela džemata u ulici Novo-pazarska započeli aktivnosti oko izgradnje još jedne džamije. Od strane nadležnih opštinskih organa dobivena urbanistička dozvola i 07. maja 2009. godine postavljen je kamen temeljac za ovu džamiju.


NAJAVE

ARHIVA