Category Archives: Novi Grad

  • -

BUĆA POTOK

Category : Novi Grad

Džemat Buća Potok je smješten u općini Novi Grad-Sarajevo, desno od pruge Sarajevo-Zenica. Ima oko 2000 domaćinstava. Džamija se počela graditi 1992. a onda 1997. godine.  Imam u džematu je Nijaz ef. Čakar. U haremu džamije su pomoćni objekti koji se iznajmljuju, imamska kuća i šadrvan. U blizini džamije je i šehidsko mezarje i 250 m2 vakufske imovine, kupljene 1976. za izgradnju džamije.U džamiji se klanja beš vakat i uče djeca.

Ovom džematu pripada i mesdžid u ulici Sulje Jahića čija je gradnja počela 2003. godine. Danas se u mesdžidu klanjaju noćni vaktovi i uče djeca.


  • -

BRIJEŠĆE BRDO

Category : DZEMATI , Novi Grad

Džemat Briješće brdo se nalazi na području opštine Novi Grad-Sarajevo i ima oko 1200  domaćinstava. U Džematu je sagrađena džamija sa minaretom čije otvaranje je bilo 1991. godine. U agresiji na državu Bosnu i Hercegovinu  džamija i minaret su u potpunosti porušeni, a isti su 1998. Godine obnovljeni sredstvima džematlija i porodice rahmetli Amele Bejdić.

Dužnost imama, hatiba i muallima u džematu do sada su obavljali : Elmedin ef. Hodžić, Kasim ef. Hodžić, a tu dužnost od 01.11.2006.g. do danas obavlja Sulejman ef. Posavljak. Godine 2006. i 2007. dokupljeno je zemljište uz džamiju na kojem je sagrađena vakufska kuća u okviru koje je u prizemlju mekteb. Sredstvima MIZ-e Sarajevo i preduzeća «Jedileri « mekteb je opremljen i od 2009/10. godine stavljen u funkciju. U proljeće 2009.g. uz džamiju je sagrađen šadrvan sredstvima hadži Ibre i hadži Fadile Čardaković a pred duše njihova tri sina šehida.

 

Naselje Bulbulistan                                           

U  donjem dijelu džemata Briješće brdo, prema gradu u ulici Izeta Karšića (bivša Bulbulistan) u toku 2008. i 2009.g. sagrađena je džamija «Bulbulistan» u kojoj se uz ovaj ramazan (1430./2009.) započelo klanjati, a od ove mektebske godine počela je i mektebska nastava. Džamiju su gradile džematlije uz veliku pomoć vakifa dr. Muhammeda Ardata , koji je uvakufio velika sredstva za svoju porodicu.


  • -

BOLJAKOV POTOK

Category : DZEMATI , Novi Grad

Boljakov potok se nalazi u opštini Novi Grad.  Ima oko 2000 domaćinstava. Osnovan je 1967 godine. Do 1969. godine vjerski život se odvijao u kući koju je uvakufio hadži Muhamed Šehović. Na ovom prostoru izgrađena je 1969-70. godine današnja džamija koja je renovirana i proširena 2007-08. godine zbog oštećenja u toku agresije i malog prostora za namaz. Vakuf ovog džemata: džamija, imamska kuća, šehitsko mezarje  kod osnovne škole „Umihana Čuvidina“. U ovoj džamiji se klanja svih pet vakata namaza, džuma, bajrami i uče djeca. Imami ovog džemata su bili: Berilo ef. Durana, Husnija ef. Neslanović, Mustafa ef. Ribić, Alija ef. Mulić i Munib ef. Zukić. Sada imamsku dužnost obavlja Sulejman ef. Posavljak.

U džematu se nalizi i šehidsko mezarje.


  • -

BOJNIK

Category : DZEMATI , Novi Grad

Džemat Bojnik je dobio naziv po isto-imenom mjestu u kome se nalazi.Prije rata ovaj džemat je bio satavni  dio džemata –Ahatovića.Bojnik je prije  posljednjeg rata .pored malog broja muslimanskih familija bio naseljen srpskim stanovništvom I nešto hrvatskim.

Ovaj džemat obuhvata oko 2000 domaćinstava,a ćlanova isl.zajednice je između 400 I 500 s tendencijom porasta.

Značajna sredstva za džamiju dao je “Crveni Polumjesec”iz U.A E.

Svečani otvor se desio u ljeto 2006.g.

U 2008 g. pomenuti donator  nakon posjete jednog od svojih izaslanika  , a na

Zahtjev džematskog odbora ,odobrava donaciju za izgradnju imamske kuće ,iste godine kuća je

Završena.

U sklopu džamije i imamskog stana nalaze se naravno i abdesthane sa mektebom, a mekteb pohađa oko 100.polaznika.

U haremu džamije nalazi  se i poslovni prostor , koji bi uskoro počeo sa radom.


  • -

ANEKS

Category : DZEMATI , Novi Grad

Džemat «Aneks» se nalazi na lijevoj obali Miljacke, na padinskom dijelu sarajevske općine Novi Grad. Broji oko 1000 domaćinstava.

Džemat je formiran ramazana 1966.g., a 1968. počela se izvoditi vjerska pouka. Do izgradnje mesdžida 1994. sve vjerske aktivnosti u ovom džematu obavljale su se u privatnim kućama. Godine 1971. kupljena je lokacija za džamiju, udareni temelji i započeta gradnja objekta. Međutim, opštinska inspekcija je obustavila radove i porušila što je do tada bilo sagrađeno. 1988. godine kupljena je manja bosanska kuća koja je odmah osposobljena za vjersku pouku i obavljanje vaktova, da bi se na njenim temeljima avgusta 1991 godine počelo sa gradnjom mesdžida. Agresija na BiH prekinula je radove do marta 1994. kada su nastavljeni i završeni vanjski i unutrašnji radovi, čime je mesdžid stavljen u funkciju. Munara je sagrađena 1999.g. Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: Ahmed ef. Cerić, Osman ef. Đogić, Suljo ef. Ćerimović, Safet ef. Hadžić, Abdulah ef. Polovina i Asim ef. Hubjar. Uz džamiju se nalazi lokacija za imamsku kuću. Vakif Izet Hadžihasanović je sagradio šadrvan uz džamiju.U džamiji se obavljaju pet vakata namaza, džuma, bajrami i uče djeca.


NAJAVE

ARHIVA