Category Archives: Ilidža

  • -

RAKOVICA

Category : Ilidža

Džemat Rakovica nalazi se jugozapadno od Sarajeva i pokriva teritoriju od 17 km kvadratnih i ima 1500 stanovnika. Po usmenim kazivanjima džemat Rakovica postoji oko 300 godina. Prvi pisani tragovi o džematu spominju se 1912. god. sa džamijom i drvenom munarom. U Prvom i Drugom svjetskom ratu bila je paljena i rušena, ali i obnavljana. Agresijom na BiH muslimani džemata Rakovice su protjerani, a tačno 01.06.1992. god. do temelja je srušena džamija i uklonjeni svi tragovi o njenom postojanju. Poslije reintegracije Ilidže izgrađena je nova džamija na novom mjestu. Pored same džamije urađeni su i prateći objekti: stan, učionica i abdesthana. Nova džamija je sagrađena 1998. godine a njen graditelj je bio vakif Jonuz Ikić. Ispred džamije izgrađen je i šadrvan. U džematu se nalaze dva mezaristana

U džamiji se obavlja pet vakata, džuma, bajram i uče djeca. Imami u ovom džematu su bili: Salih-ef. Ibrišević, Dervo ef. Milišić i Ibrahim ef. Klisura.


  • -

KOVAČI

Category : DZEMATI , Ilidža

Džemat je smješten u naselju Kovači nadomak Hrasnice u neposrednoj blizini Semizove i Halilbašića kule.  Do 1989. godine je bio sastavni dio džemata Hrasnica 1975. godine je kupljena kuća koja je bila u funkciji mesdžida do 1991. godine kada se dograđuje drvena munara.Zbog stradanja tokom agresije i potrebe za većim prostorom 1997. godine h. Hasan Memić je uvakufio kuću da bi se napravila nova veća džamija sa betonskom munarom.U džamiji se nalazi biblioteka koja ima  preko 2000 naslova knjiga, časopisa i novina. U džematu se nalazi imamska kuća i gasulhana. U džamiji se klanjaju svih pet vakata namaza, džuma, bajrami i uče djeca.

Džemat broji oko 800 domaćinstava od čega 700 članova Islamske zajednice. Imami ovog džemata su bili: Hadžib ef. Šišić i Mujo ef. Berilo, a kao ispomoć na vjerskoj pouci radi i Asad-ef. Fočo.


  • -

OSJEK

Category : DZEMATI , Ilidža

Na zapadnom ulazu u Sarajevo, sa lijeve strane auto-puta, nalazi se džemat Osjek. Smješten je u sarajevskoj kotlini između rijeka Bosne  i Zujevine te ispod obronka planine Igman.Na istoku graniči sa džematom Ilidža, na sjeveru sa džematom Bojnik a na jugu sa džematom Vreoce-Vrelo Bosne.

Džemat Osjek je novonastali džemat na području Medžlisa IZ Sarajevo čije formiranje vežemo za 1997. godinu kada na ove prostore doseljavaju raseljena lica prije svega sa područja Bratunca i Srebrenice a kasnije i drugih područja Istočne Bosne te Sandžaka. Renoviranjem objekta Doma kulture i njegovo pretvaranje u mesdžid, džematlijama Osjeka je skoro deset godina omogućilo obavljanje vjerskih obreda. Nakon tog perioda, za samo dvije godine, džematlije, na čelu sa vrijednim građevinskim odborom, napravili su, a kasnije i svečano otvorili 26.7.2008.god. novu „Muhadžirsku džamiju“ u okviru koje se nalazi i imamski stan te čajdžinica.

Imam,muallim i hatib džemata od njegovog osnivanja je Muhamed ef.Memić. Džemat danas broji oko 600 stalnih članova sa tendencijom njegovog porasta. Predsjednik džematskog odbora je Mehmedalija Ćerimović, mujezin je Zejnel Osmanović a članovi su: Ismet Čeliković, Džemail Bećirović, Muhamed Omerović, Đemail Osmanović, Nafilj Avdović te imam po položaju.Prvi mujezin i jedan od osnivača džemata je bio rahmetli Arif Osmanović.Džemat Osjek se nalazi na području Općine Ilidža, ima osnovnu školu, ambulantu,apoteku.U džematu se obavlja beš vakat,vjerska pouka za djecu koju redovno pohađa oko 110 polaznika te kurs sufare i Kur'ana za odrasle.


  • -

OTES

Category : DZEMATI , Ilidža

Džemat  Otes je registrovan 1981. godine. U prethodnom periodu Otes je pripadao džematu Butmir prije agresije, a džematu Pejton-Ilidža, nakon ‘95. godine.

Otes je naselje s desne strane na zapadnom izlazu iz Sarajeva prema Mostaru. Graniči s džematima Pejton-Ilidža, Bačića Polje i Doglodi, a rijeke Željeznica i Bosna odvajaju ga od džemata Osijek sa zapadne strane.

Nakon agresije, povratka stanovnika na Otes i nakon dugogodišnjih neuspjelih pokušaja da dobiju prijeratnu dozvolu za izgradnju džamije, džematlije Otesa  su počele 15. marta 2003. godine sa izgradnjom džamije na privatnom zemljištu koje je kasnije uvakufljeno zajedno s izgrađenom džamijom.

U julu iste godine počinje se klanjati u džamiji. Prva teravija se klanja 2004. godine, a 26.08.2007. god. džamija je svečano otvorena. U džamiji se klanja pet dnevnih namaza, džuma, teravih-namaz i bajram-namazi.

U mekteb je upisano oko 100 polaznika od kojih je oko 70 redovnih. Svake godine organizira se kurs sufare za odrasle osobe kojeg je završio veliki broj osoba. Samo ove godine kurs je završilo 15 osoba i nastavilo kurs učenja Kur'ana.

U mjesecu maju 2008. godine počela je izgradnja imamske kuće i dovršena je ovih dana.

U sklopu džamije nalazi se abdestana i mekteb sa školskim klupama, stolicama, tablom, televizorom, DVD-om, grafoskopom s urađenom kompletnom sufarom na foliji za prikazivanje na zidu, s kompjuterom i podnim grijanjem kojeg ima i kompletna džamija.

U Otesu živi oko 1 800 muslimana (osobe s pravom glasa-prema spisku glasača u mjesnoj zajednici), a od toga je 471 član islamske zajednice. Veliki broj je muhadžira iz različitih krajeva BiH, a najviše iz Istočne Bosne.

Imam, muallim i hatib džemata je Sabahudin ef. Botonjić. Muezin je hadži Sulejman Hodžić, predsjednik džematskog odbora hadži Nurif Mešević, a članovi džamatskog odbora su hadži Ibrahim Mešić, hadži Sulejman Hodžić,  Vehbija Avdić i Taib Bajraktarević koji je i blagajnik.


  • -

ILIDŽA

Category : DZEMATI , Ilidža

Džemat Ilidža osnovan je 1996. godine. Rasprostire se na Mostarsko raskršće, Vlakovo, Vreoce, Lužane, Pejton, Kasindolsku ulicu, Bare, Aziće, Doglode, Stup i Stupsko Brdo. Ovaj džemat nema džamiju, tako da se sve vjerske aktivnosti obavljaju u ruševnim prostorijama nekadašnjeg obdaništa napuštenog 1985. Godine. Ovaj prostor (mesdžid) se nalazi u ulici Abdullah ef. Kantamirije 12, naselje Pejton i u njemu se obavlja pet dnevnih namaza, džuma i vjerska pouka.

Kamen temeljac za izgradnju nove džamije na Ilidži postavljen je 25. Augusta 2008. Godine.

Imami ovog džemata: Azem ef. Efendira i Enver ef. Prolaz.


NAJAVE

ARHIVA