Category Archives: Hadžići

  • -

PAZARIĆ

Category : Hadžići

Džemat Pazarić obuhvata naselja: Zovik, Kahrimani, Kučkovići,Pazarić,Doljani,Dragovići, Karaosmanovići, Lihovci, Beganovi, Resnik,Ramići,

Grude, Sejdanovići, Deovići, Osenik i Luke. Džamija se nalazi u Kahrimanima. Džemat se nalazi 20 km. južno od Sarajeva, na putu Sarajevo-Mostar. Broj domaćinstava je oko 1150.

Po predanju džamija je sagrađena 1565. godine.

Poznato je da je nekoliko puta renovirana i proširivana. Godine 1911. proširena je daskom pokrivena džamija, srušena drvena munara i sagrađena kamenom zidana munara. 1970. god. je džamija podignuta na sprat i ponovo srušena munara i sagrađena nova. Posljednja adaptacija bila je 2000. god. kada je sagrađena uz džamiju nova zgrada sa pratećim prostorijama. 1991. godine sagrađen je imamski stan. Po dokumentima koji su sačuvani u arhivu džamije; matica vjenčanih muslimana (Kujudi nikjah) i matica rođenih muslimana (Sidžilli viladet) od 1921. do 1946. vidi se da je Pazarić bio Imamat za općinu Hadžići. Uz džamiju se nalazi staro mezarje i šehidsko mezarje iz posljednje agresije.

Od imama koji su službovali u džematu Pazarić poznati su: Sulejman ef. Kahriman, Muharem ef. Kahriman, Muhamed ef. Fejzić, Adem ef. Rahmanović, Abdurahim ef. Trnčić, Sulejman ef. Lojo, Hamid ef. Kos, hafiz Hamza ef. Grabus i mr Izet ef. Terzić i  Ahmed ef. Hasković. Pored džamije se nalazi musafirhana, gasulhana i imamska kuća, njiva Hanište cirka 6 dunuma zemlje.

U džamiji se obavlja svih pet namaza, džuma i bajram namaz te se održava mektebska nastava.

Džematu Pazarić pripadaju mezarja: Zovik, Kahrimani, Vardišta-Dragovići, Vardište-Resnik, Sejdanovići, Osenik, Buturovići i Luke.

U džematu postoje i sljedeći vjerski objekti: mekteb u centru Pazarića, sagrađen 1948.god. 2007. godine srušen stari i počeo se graditi novi koji je pred Ramazan 2008. stavljen u funkciju. Ovom mektebu pripada mezarje Vardište i gasulhana. U mesdžidu se klanja akšam i jacija uoči petka, teravija i uče djeca dva dana.

Tekija  Kaderijsko-bedevijskog tarikata  Kahrimanima-Pazarić sagrađena je 2000.godine.

 

Džamija Osenik, na mjestu mesdžida sagrađenog 1978. godine. Srušen je 2003. godine i napravljena džamija.

Otvorenje bilo 15.07. 2007. godine. U džamiji se klanja akšam i jacija uoči petka, teravija i uče djeca dva dana.

Uz džamiju se nalazi mezarje i gasulhana.

Mesdžid Resnik se nalazi na izlazu iz Pazarića prema Konjicu. Mesdžid u ovom džematu je sagrađen 2002. godine. Resnik ima svoje mezarje i gasulhanu. U mesdžidu se klanja teravija i uče djeca dva dana.

Mesdžid Luke se nalaze s desne strane magistralnog puta M-17, prije Tarčina. Mesdžid je sagrađen 2005. godine. U mesdžidu se klanja teravija i uče djeca dva dana.

Ovo naselje ima svoje mezarje


  • -

LJUBOVČIĆI

Category : Hadžići

Džemat Ljubovčići nalaze se 2,5 km južno od Pazarića. Pripadaju mu još zaseoci Jeleč i Ferhatlije.Sredinom 16. vijeka, neposredno poslije smrti Gazi Husrev-bega, negdje oko 1550. godine neki Mehmed-spahija iz svojih sredstava dao je u Ljubovčićima sagraditi džamiju.

Gdje je bila locirana džamija u Ljubovčićima iz 1550. godine, sa sigurnošću se ne može znati. Po predanju starijih ljudi, jedan od njih bio je Hujić Abid, džamija se nalazila na Nezirovini, zemljišnoj parceli koja je sad u vlasništvu Hujića Muharema Mustafe. Vlasnik ove parcele navodi da je godinama prilikom oranja iz zemlje vadio fino klesani kamen, što se i sada dešava.

Prva ljubovačka džamija egzistirala je i služila svojoj svrsi oko dvije stotine godina, da bi sredinom XVIII stoljeća bila najvjerovatnije prenesena u Pazarić i locirana na mjesto gdje se i sada nalazi pazarićka džamija. Tada je postavljena u sredinu novoformiranih naselja i bila centar džemata, od Graca i Lokava do Luka i Graba, Tarčina.

Preostali muslimani bivše kasabe Ljubovčići su svoje vjerske potrebe, izuzev Bajrama i džume, zadovoljavali u Doganji- palači, najvjerovatnije ostavštini spahije Mehmeda odnosno njegovih potomaka u periodu Austro-Ugarske i stare Jugoslavije sve do konca Drugog svjetskog rata.

Doganja i danas postoji, ali je u ruševnom stanju, i niko unazad 200 godina ne zna kada je napravljena.

U vrijeme stare Jugoslavije imamsko-mualimsku dužnost u Ljubovčićima obavljao je Fejzullah ef. Hujić, koji je ujedno bio zaposlen kao državni službenik u Sarajevskom srezu.

U periodu SFRJ, 1945-1990. godine u Ljubovčićima je dva puta građen mekteb, prvi 1945. godine drvene konstrukcije a drugi 1960. godine, sazidan od kamena.

Imamsko-muallimsku dužnost u spomenuta dva mekteba obavljao je Hamid ef. Kos, svršenik Višegradske medrese, koji je kao muhadžir stigao iz Kosova Polja-Višegrad 1942.godine u Ljubovčiće, tu je našao novi dom, oženio se i formirao porodicu. U Ljubovčićima je ostao do svoje smrti 1972. godine. 1990-91. godine sagrađena je nova džamija u kojoj se klanja svih pet vakata namaza, džuma, bajrami i uče djeca.

Imami ovog džemata su bili: Fejzulah ef. Hujić, Hamid ef. Kos,  Hajrudin ef. Dupovac i Hidajet ef. Hujić.

Mesdžid  Jeleč sagrađen je mesdžid 1996. godine u kome se uče djeca i klanja teravija.


  • -

LOKVE-GRADAC

Category : DZEMATI , Hadžići

Džematu pripadaju:  Gradac, Donji Zovik i Lokve. Lokve su smještene 8 km od Hadžića na nešto većoj nadmorskoj visini s lijeve strane Zujevine. Gradac se nalazi 3 km od Hadžića prema Pazariću s lijeve starane Zujevine. Džemat ima oko 150 domaćinstava.

Džemat Lokve i Gradac imaju dvije džamije.

Džamija u Lokvama prvi put je sagrađena 1968. godine. U toku agresije na BiH bila je devastirana- izgorila, pa je 1996. godine izvršena rekonstrukcija od strane Visokog saudijskog komiteta za pomoć BiH.

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džamiji na Lokvama: Kafadar ef. Hasan, Hujić ef. Hidajet, rah. Hajrudin ef. Dupovac, Čoćić ef. Esed i Dupovac ef. Velid.

Vakufska imovina u džematu:  Lokve  ( džamija, gusulhana i abdesthana, mezaristan)

U džamiji Lokve klanja se: džuma, akšam i jacija nedjeljom i četvrtkom.

Džamija u Gradcu, naselju koje se nalazi na drugom  km pravca iz Hadžića prema Pazariću , desno od magistralnog puta M-17 odmah preko rijeke Zujevine. Naselje Gradac je locirano u podnožju istoimenog brda na kom se nalaze arheološki značajan srednjovjekovni kompleks sa dvije velike  kule i velikom nekropolom stećaka.

Kamen temeljac za mesdžid je  svečano položen 13.maja 2002.god.da bi početkom Ramazana 1423.h.g.tj.05.11.2002.g.bio stavljen u funkciju.

Uz isti je narednog ljeta tačnije 23.07.2003.g. završena izgradnja munare.

U džamiji se klanja: akšam i jacija svaki dan. Mektebska nastava održava se dva dana u sedmici: subotom i nedjeljom, a pouku honorarno obavlja student FIN-a  Velid Dupovac.

Od vakufske imovine džamija posjeduje mezaristan Gradac nedaleko od džamije s obje strane stare ceste Sarajevo – Mostar.


  • -

TARČIN

Category : DZEMATI , Hadžići

džamija Tarčin - novaDžemat Tarčin nalazi se trideset kilometara južno od Sarajeva na magistralnom putu Sarajevo – Mostar. Džemat sačinjava Tarčin sa nakoliko zaseoka: Vrbanja, Smucka, Čičke i Japalaci. Broji ukupno 510 domaćinstava.

Stara Džamija u Japalacima sagrađena je 1927. godine. Renovirana je  više puta. 1989. godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju nove džamije u istom haremu. Prije rata urađeni su temelji da bi do 2003. godine bili završeni svi grubi radovi.U toku  2007.g.džamija je opremljena i pred  Ramazan stavljena u funkciju, a u ljeto 2008. uz džamiju izgrađena munara.

U džematu Tarčin-Japalaci radili su slijedeći imami: Šaban ef. Smajević, Seid ef. Maksumić, Ahmed ef. Ibrahimagić i Bajro ef. Bandić.

U džamiji se redovno obavlja pet dnevnih namaza, džuma, bajrami i obavlja vjerska pouka.

Od vakufske imovine džamija posjeduje mezarja : Vrbanja, Smucka Kazića mezarje, Vilovac i mezarje Čičke.

Džematu Tarčin pripadaju i vjerski objekti :

Mesdžid  Vrbanja stavljen je u funkciju 29.04.1975.godine.U mesdžidu se klanja teravih namaz i održava vjerska pouka.

Mesdžid Smucka  sagrađen je 1968.godine.  U mesdžidu se klanja teravih namaz i održava vjerska pouka.


  • -

HADŽIĆI

Category : DZEMATI , Hadžići

Džematu Hadžići pripada Centar, Žunovnica, Kasatići i, ul.Brezovačka, ul.Omladinska, Sutice, XII hercegovačka i Ban Brdo.

Džemat se nalazi zapadno od Sarajeva, na magistralnom putu M-17, Sarajevo-Mostar udaljen 15 km od Sarajeva. Broji oko  1200 domaćinstava. Ovaj džemat je formiran nakon reintegracije općine 1996. godine.

Džamija je utemeljena 12. novembra 1999. godine. Džamija je svečano otvorena 09. septembra 2000. godine. Uz džamiju je u periodu april 2001. – avgust 2002. godine sagrađen Kulturno-rekreacioni i edukativni centar Hadžići, otvoren 21. septembra 2002. godine.

Imam od osnivanja ovog džemata je Hazim ef. Emšo. U džamiji se klanja beš vakat, džuma, bajrami i uče djeca.

Od vakufske imovine džemat posjeduje: džamiju, Kulturni centar površine cca 3.000 m2 sa imamskim stanom, poslovnim prostorima, abdesthanom i gasulhanom. Džamiju u Žunovnici sa gasulhanom.i mesdžid Kasatići sa gasulhanom. Mezarje Grahorišće u Žunovnici, Zagrebnice i Zagrebljev  Do u Kasatićima te mezarja Kućice.

Gradska džamija i Kulturni centar sagrađeni su kao Vakuf merhuma Sejjid Abdullaha i Hašima i Salima bin Mahfuza.

Već nekoliko godina od otvaranja džamije svake godine početkom septembra priređuje se mevludi-šerif.

  Džamija  ŽUNOVNICA

Džemat Žunovnica smješten je u opstini Hadžići. Džamija je sagradena na temeljima starog mekteba u Žunovnici, koji je za vrijeme komunističke vlasti nacionalizovan i pretvoren u društveni dom, a kasnije u kafanu. Početkom agresije na BiH u junu 1992. od strane agresora objekat je do temelja miniranjem uništen.

U proljeće 2000.g.sredstvima Visokog Kuvajtskog Komiteta za pomoć BiH otpočeli su radovi na ponovnoj izgradnji mesdžida. Nakon toga su džematlije svojim radom i prilozima uz džamiju sagradili gasulhanu i drveni minaret.

Ova džamija nema svog stalnog imama, jer je u sklopu džemaata Hadžići, ali se u njoj redovno klanjaju akšam i jacija . Ova džamija od vakufske imovine posjeduje staro mezarje Grahorišće ,a prije par godina džematlije su dokupile zemljište i sve to lijepo ogradili i uredili.

Honorarni imam je Mahir Alađuz.

Mesdžid  KASATIĆI

Nalazi se u naselju Kasatići koje je locirano južno od Hadžića u podnožju brda Gradelj koji je na granici sa džematom Lokve. Izgradnja mesdžida u Kasatićima otpočela je u proljeće 2008. godine a pred Ramazan 2009. Godine završeno je unutarnje opremanje i klanjanjem teravih namaza stavljen u funkciju.

Pored mesdžida Kasatići od vakufske imovine posjeduju mezarja Zagrebnice i Zagrebljev Do.


NAJAVE

ARHIVA