Category Archives: Centar

  • -

MAGRIBIJA

Category : Centar

Džamija je locirana na Marindvoru u zapadnoj periferiji grada, u blizini bolnice Abdulah Nakaš. Ovu džamiju je dao sagraditi šejh Magribija koji je došao u Sarajevo sa Isa-begom, osnivačem Sarajeva.

Džamija u današnjem obliku mogla je nastati između 1538-1565. godine. Agresijom na BiH od nje su ostali samo zidovi. Jedan dio džamije renovirna je 1993 a drugi  zajedno sa munarom1997. godine.  Krov i fasada 2005. Enterijer je uređen 2005. godine

Imami ove džamije su bili: Kasim ef. Hadžić, Mustafa ef. Spahić, Ferid ef Dautović, Ismet ef. Šljivo,a sadašnji imam je Ifet ef. Buljubašić.

 U džematu se svojim radom posebno istaknuo Kasim ef. Hadžić. U džamiji se obavlja svih pet vakata namaza, dzuma, bajrami i uče djeca.

Na ulazu džamije nalazi se natpis na kome piše:Džamija je nazvana prema Šeh Magribiji njezinom utemeljitelju. Prema predaji Šeh Magribija je došao sa Isa-begom utemeljiteljem grada i prvim sarajevskim namjesnikom i tu je sagradio džamiju.

 Prvobitna džamija je izgorjela u požaru 1459. godine, a obnovljena je 1766. godine, a njezin današnji izgled i sve bojane dekoracije potječu iz te godine. Magribija džamija pripad tipu jednospratnih džamija sa četvorovodnim krovom i kamenom munarom. Osnova džamije je pravokutnog oblika vanjskih dimenzija (bez trijema) 13,80×11,30. Središnji prostor džamije je prekriven drvenim bačvastim svodom koji je kasetiran bojenim dašćicama na kojima su oblikovani stilizirani biljni motivi. Džamija je oštečena u ratu 1992. godine. Munara džamije je srušena do postamenta, a ostali dijelovi objekta su bili znatno oštečeni. Rekonstrukcija munare je izvršena 2000. godine, a 2004. izvršena je sanacija rekonstrukcija i restauracija krova i trijema Magribije džamije.

Komisija / Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku kojom se historijski spomenik Magribija džamija u Sarajevu proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


  • -

KOŠEVSKO BRDO

Category : Centar

Džemat se nalazi na Koševskom brdu. Formiran je u junu 1992. godine. Džemat je čine dvije mjesne zajednice Koševsko brdo 1 i 2. i ima oko 10 000 stanovnika Bošnjaka. Prvi prostor za vjerske aktivnosti je bio atomsko sklonište u ul. Braće Begić br. 6. Nakon rata se prešlo u uslovnije prostorije ulica Antuna Hangija u kino Sali.  Za gradnju džamije u ovom džematu pokrenuta je inicijativa 2004. godine da bi nakon deset godina vjernici dobili objekat sa 1.700 m2 prostota od čega je 1/3 za vjerske aktivnosti, a ostatak za društvene aktivnosti. U džamiji se klanja svih pet vakata namaza, džuma, bajrami i uče djeca.

Imami u ovom džematu su bili: Muhamed ef. Šarić, Dervišalija Hodžić, Ismail ef. Smajlović, hfz. Sadrudin Išerić i Nejin ef. Balić.


  • -

JEZERO

Category : Centar , DZEMATI

Na sjevernom ulazu u grad Sarajevo, nedaleko od stadiona Koševo nalazi se džema´at Jezero..Džema´at otprilike zauzima 2000 m2 i broji oko 1500 domaćinstava.Objekat džamije se nalazi u ul. Patriotske lige do 42. Džema´at je formiran 1961.god.

Do 1969.god. klanja se samo teravih namaz u privatnim kućama, a od 1969.god. i vjerska pouka te klanjaju noćni namazi. Imami i mualimi su bili: Sulejman ef. Redžić, Rasim ef. Zornić, Mure ef. Tandir, Nurif ef. Herić i Mustafa ef. Jahić.

Od 1994.god. klanjaju se u džema´atu svi dnevni namazi  kao i džuma namaz i to u prostorijama obdaništa gdje je imam,muallim i hatib bio Bego ef. Selimović  a od 1999. god. Muhamed ef. Abaz. Od ramazana 2001. god.  sve vjerske aktivnosti se  počinju obavljati u novoj džamijhi koja nije građevinski završena a samim tim ni zvanično otvorena.


  • -

GORNJA SARAČEVA

Category : Centar , DZEMATI

Nalazi se u predjelu Mejtaša u ulici Sarač Ismailovoj. Džamiju je sagradio Sarač hadži-Hajdar polovinom 16. stoljeća. Adaptirana je iza 1995. godine. Vakufska imovina: dvije kuće u Sarač Ismailovoj.  

U džamiji se klanja beš vakat,nema džume.


  • -

GORICA

Category : Centar , DZEMATI

Džemat Gorica je smješten u opštini Centar  Nema sigurnih historijskih podataka o godini nastanka mesdžida a kasnije džamije sa drvenom munarom po kojoj se cijela mahala prozvala Mahala mesdžida Dajanli hadži-Ibrahima. Kemura spominje da je izvjesni hadži Ibrahim još sa sultanom Fatihom 1463. godine došao u Sarajevo, tu ostao i sagradio mesdžid. Više puta je obnavljan. Džamija je temeljito rekonstruisana 1985. godine zajedno sa munarom te sagrađen imamski stan. U džamiji se klanja akšam, jacija, sabah, džuma, teravije uz ramazan, te bajram namazi i uče djeca u mektebu.

Imamsku dužnost su obavljali: h. Mesud Džinić, Ismet ef. Šljivo, koji je kao šehid preselio 13. juna 1992. godine, Meho ef. Šljivo, Senad ef. Palavra i Hurić Salem.

Nalazi se u naselju Gorica, iznad Magribije prema Koševskom brdu. Džamiju je sagradio Dajanli hadži-Ibrahim u drugoj polovini 15. stoljeća. Uz džamiju postoji imamska kuća.       

Vakufska imovina: jedan dućan u Morića Hanu; kuća u Tepebašinoj ulici, oranica u Goruši ulici.


NAJAVE

ARHIVA