Category Archives: DZEMATI

  • -

PAZARIĆ

Category : Hadžići

Džemat Pazarić obuhvata naselja: Zovik, Kahrimani, Kučkovići,Pazarić,Doljani,Dragovići, Karaosmanovići, Lihovci, Beganovi, Resnik,Ramići,

Grude, Sejdanovići, Deovići, Osenik i Luke. Džamija se nalazi u Kahrimanima. Džemat se nalazi 20 km. južno od Sarajeva, na putu Sarajevo-Mostar. Broj domaćinstava je oko 1150.

Po predanju džamija je sagrađena 1565. godine.

Poznato je da je nekoliko puta renovirana i proširivana. Godine 1911. proširena je daskom pokrivena džamija, srušena drvena munara i sagrađena kamenom zidana munara. 1970. god. je džamija podignuta na sprat i ponovo srušena munara i sagrađena nova. Posljednja adaptacija bila je 2000. god. kada je sagrađena uz džamiju nova zgrada sa pratećim prostorijama. 1991. godine sagrađen je imamski stan. Po dokumentima koji su sačuvani u arhivu džamije; matica vjenčanih muslimana (Kujudi nikjah) i matica rođenih muslimana (Sidžilli viladet) od 1921. do 1946. vidi se da je Pazarić bio Imamat za općinu Hadžići. Uz džamiju se nalazi staro mezarje i šehidsko mezarje iz posljednje agresije.

Od imama koji su službovali u džematu Pazarić poznati su: Sulejman ef. Kahriman, Muharem ef. Kahriman, Muhamed ef. Fejzić, Adem ef. Rahmanović, Abdurahim ef. Trnčić, Sulejman ef. Lojo, Hamid ef. Kos, hafiz Hamza ef. Grabus i mr Izet ef. Terzić i  Ahmed ef. Hasković. Pored džamije se nalazi musafirhana, gasulhana i imamska kuća, njiva Hanište cirka 6 dunuma zemlje.

U džamiji se obavlja svih pet namaza, džuma i bajram namaz te se održava mektebska nastava.

Džematu Pazarić pripadaju mezarja: Zovik, Kahrimani, Vardišta-Dragovići, Vardište-Resnik, Sejdanovići, Osenik, Buturovići i Luke.

U džematu postoje i sljedeći vjerski objekti: mekteb u centru Pazarića, sagrađen 1948.god. 2007. godine srušen stari i počeo se graditi novi koji je pred Ramazan 2008. stavljen u funkciju. Ovom mektebu pripada mezarje Vardište i gasulhana. U mesdžidu se klanja akšam i jacija uoči petka, teravija i uče djeca dva dana.

Tekija  Kaderijsko-bedevijskog tarikata  Kahrimanima-Pazarić sagrađena je 2000.godine.

 

Džamija Osenik, na mjestu mesdžida sagrađenog 1978. godine. Srušen je 2003. godine i napravljena džamija.

Otvorenje bilo 15.07. 2007. godine. U džamiji se klanja akšam i jacija uoči petka, teravija i uče djeca dva dana.

Uz džamiju se nalazi mezarje i gasulhana.

Mesdžid Resnik se nalazi na izlazu iz Pazarića prema Konjicu. Mesdžid u ovom džematu je sagrađen 2002. godine. Resnik ima svoje mezarje i gasulhanu. U mesdžidu se klanja teravija i uče djeca dva dana.

Mesdžid Luke se nalaze s desne strane magistralnog puta M-17, prije Tarčina. Mesdžid je sagrađen 2005. godine. U mesdžidu se klanja teravija i uče djeca dva dana.

Ovo naselje ima svoje mezarje


  • -

MAGRIBIJA

Category : Centar

Džamija je locirana na Marindvoru u zapadnoj periferiji grada, u blizini bolnice Abdulah Nakaš. Ovu džamiju je dao sagraditi šejh Magribija koji je došao u Sarajevo sa Isa-begom, osnivačem Sarajeva.

Džamija u današnjem obliku mogla je nastati između 1538-1565. godine. Agresijom na BiH od nje su ostali samo zidovi. Jedan dio džamije renovirna je 1993 a drugi  zajedno sa munarom1997. godine.  Krov i fasada 2005. Enterijer je uređen 2005. godine

Imami ove džamije su bili: Kasim ef. Hadžić, Mustafa ef. Spahić, Ferid ef Dautović, Ismet ef. Šljivo,a sadašnji imam je Ifet ef. Buljubašić.

 U džematu se svojim radom posebno istaknuo Kasim ef. Hadžić. U džamiji se obavlja svih pet vakata namaza, dzuma, bajrami i uče djeca.

Na ulazu džamije nalazi se natpis na kome piše:Džamija je nazvana prema Šeh Magribiji njezinom utemeljitelju. Prema predaji Šeh Magribija je došao sa Isa-begom utemeljiteljem grada i prvim sarajevskim namjesnikom i tu je sagradio džamiju.

 Prvobitna džamija je izgorjela u požaru 1459. godine, a obnovljena je 1766. godine, a njezin današnji izgled i sve bojane dekoracije potječu iz te godine. Magribija džamija pripad tipu jednospratnih džamija sa četvorovodnim krovom i kamenom munarom. Osnova džamije je pravokutnog oblika vanjskih dimenzija (bez trijema) 13,80×11,30. Središnji prostor džamije je prekriven drvenim bačvastim svodom koji je kasetiran bojenim dašćicama na kojima su oblikovani stilizirani biljni motivi. Džamija je oštečena u ratu 1992. godine. Munara džamije je srušena do postamenta, a ostali dijelovi objekta su bili znatno oštečeni. Rekonstrukcija munare je izvršena 2000. godine, a 2004. izvršena je sanacija rekonstrukcija i restauracija krova i trijema Magribije džamije.

Komisija / Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku kojom se historijski spomenik Magribija džamija u Sarajevu proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


  • -

GRBAVICA II

Category : Novo Sarajevo

Džemat se nalazi u naselju Grbavici II, opština Novo Sarajevo. Obuhvata mjesne zajednice Grbavica II, Vraca i Donje Kovačiće. Osnovan je 2003. godine kada je postavljen kamen temeljac za novu džamiju koja je još u izgradnji, ali je stavljena u funkciju septembra 2008. godine. U džamiji se klanja pet dnevnih namaza, džuma, te održaje mektebska nastava za djecu. Do stavljanja džamije u funkciju, sve vjerske aktivnosti održavane su u osnovnoj  školi Risala, a imam i muallim bio je Omer ef. Kadrić. Od septembra 2008. godine  dužnost imama, hatiba i muallima obavlja Omer- ef. Zulić. Vakif džamije je Muhammed Zabadni.


  • -

BUĆA POTOK

Category : Novi Grad

Džemat Buća Potok je smješten u općini Novi Grad-Sarajevo, desno od pruge Sarajevo-Zenica. Ima oko 2000 domaćinstava. Džamija se počela graditi 1992. a onda 1997. godine.  Imam u džematu je Nijaz ef. Čakar. U haremu džamije su pomoćni objekti koji se iznajmljuju, imamska kuća i šadrvan. U blizini džamije je i šehidsko mezarje i 250 m2 vakufske imovine, kupljene 1976. za izgradnju džamije.U džamiji se klanja beš vakat i uče djeca.

Ovom džematu pripada i mesdžid u ulici Sulje Jahića čija je gradnja počela 2003. godine. Danas se u mesdžidu klanjaju noćni vaktovi i uče djeca.


  • -

RAKOVICA

Category : Ilidža

Džemat Rakovica nalazi se jugozapadno od Sarajeva i pokriva teritoriju od 17 km kvadratnih i ima 1500 stanovnika. Po usmenim kazivanjima džemat Rakovica postoji oko 300 godina. Prvi pisani tragovi o džematu spominju se 1912. god. sa džamijom i drvenom munarom. U Prvom i Drugom svjetskom ratu bila je paljena i rušena, ali i obnavljana. Agresijom na BiH muslimani džemata Rakovice su protjerani, a tačno 01.06.1992. god. do temelja je srušena džamija i uklonjeni svi tragovi o njenom postojanju. Poslije reintegracije Ilidže izgrađena je nova džamija na novom mjestu. Pored same džamije urađeni su i prateći objekti: stan, učionica i abdesthana. Nova džamija je sagrađena 1998. godine a njen graditelj je bio vakif Jonuz Ikić. Ispred džamije izgrađen je i šadrvan. U džematu se nalaze dva mezaristana

U džamiji se obavlja pet vakata, džuma, bajram i uče djeca. Imami u ovom džematu su bili: Salih-ef. Ibrišević, Dervo ef. Milišić i Ibrahim ef. Klisura.


NAJAVE

ARHIVA